THAI TIME สมุทรปราการ

สมาคมคนพิการฯ ยกทีมแสดงความยินดี นายก อบจ. ‘ตู่-นันทิดา’ พร้อมขอการสนับสนุน 3 ข้อ‼️

1051 Views
          วันนี้ (2 มีนาคม 2564) ดร.สิงห์คำ มณีจันสุข นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยตัวแทนผู้พิการด้านต่างๆ กว่า 100 คน เข้าแสดงความยินดี กับ น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมกับยื่นเอกสารข้อเสนอความต้องการของผู้พิการ 3 ข้อ ซึ่งมีสาระสำคัญประกอบไปด้วย
2
          ประการแรก..ต้องการเห็นจังหวัดสมุทรปราการเป็นเมืองแห่งอารยะสถาปัตย์ กล่าวคือมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนทั้งมวล เช่น ทางลาด ห้องสุขา ที่จอดรถ ป้ายสัญลักษณ์ อักษรวิ่ง สัญญาณเสียง เป็นต้น
4
          ประการที่สอง ต้องการให้มีสถานศึกษา (โรงเรียนเฉพาะทาง) สำหรับคนพิการ เช่น โรงเรียนสอนคนหูหนวก โรงเรียนสอนคนตาบอด โรงเรียนปัญญานุกูลสำหรับเด็กพิการทางสติปัญญาและการเรียนรู้ เป็นต้น
5
          ประการที่สาม ต้องการให้มีการส่งเสริมอาชีพอิสระ อบรมพัฒนาทักษะฝีมือด้านอาชีพ ส่งเสริมการตลาดและการขาย
6
          หลังจากนั้น น.ส.นันทิดา ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้พิการที่เดินทางมาแสดงความยินดีและให้กำลังใจ พร้อมรับหนังสือแสดงความต้องการของผู้พิการ โดยรับปากว่าจะนำข้อเสนอทั้งหมดมาศึกษาความเป็นไปได้ หากการดำเนินการในส่วนใด ที่อยู่ในกรอบภารกิจของ อบจ. ก็ยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
3

Comments

comments