THAI TIME สมุทรปราการ

สมุทรปราการประกาศแล้ว‼ ขอความร่วมมือ #งดออกจากบ้าน หลัง 4 ทุ่มถึงตี 4

516 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2564 จังหวัดสมุทรปราการ ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 5) โดยมีข้อความโดยสรุปดังนี้
          🔻ห้ามใช้อาคาร สถานที่โรงเรียน เพื่อจัดการเรียนการสอน หรือกิจการใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ยกเว้น กิจกรรมดังต่อไปรี้
– การเรียนการสอนแบบออนไลน์
– เป็นกิจกรรมเพื่อการช่วยเหลือผู้อื่น
– เป็นกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
– ห้ามกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันมากกว่า 50 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
          🔻ปิดสถานที่ต่อไปนี้
– สนามชนไก่
– สถานบริการคาราโอเกะ อาบอบนวด ผับ บาร์
– ร้านเกมร้านอินเตอร์เน็ต สวนสนุกในห้างสรรพสินค้า
– สนามเด็กเล่น
          🔻ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ดำเนินกิจกรรมได้ภายใต้แนบท้ายประกาศ- ร้านอาหารให้นั่งกินดื่มในร้านได้ไม่เกิน 21.00 น. และเปิดร้านได้ถึง 23.00 น.- ร้านอาหาร สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ แต่ห้ามนั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน- ห้างสรรพสินค้าเปิดได้ถึงเวลา 21.00 น.- ร้านสะดวกซื้อ ตลาดนัด เปิดได้ถึง 23.00 น.สำหรับร้านที่เปิด 24 ชั่วโมง ให้เปิดได้เวลา 04.00 น.
– สนามกีฬา สถานที่เพื่อการออกกำลังกาย เปิดได้ถึง 21.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันได้โดยจำกัดจำนวนผู้ชมในสนาม
          🔻ขอความร่วมมือ งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยไม่จำเป็น
          🔻ขอความร่วมมืองดออกจากบ้าน ระหว่างเวลา 3 ทุ่ม ถึง ตี 4 ของวันถัดไป ยกเว้นมีเหตุจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
          🔻งดการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์งานรื่นเริง
          🔻ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
          🔻ห้ามชุมนุมหรือมั่วสุม
          🔻ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน กรณีอยู่ในร้านอาหาร ตลาด หรือสถานที่คนหมู่มาก ให้สวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคเข้มงวด ฝ่าฝืนปรับ 20,000 บาท
          🔻ผู้ติดเชื้อทุกรายต้องเข้ารับการตรวจรักษา
          🔻ผู้ติดเชื้อที่จงใจปกปิดข้อมูลหรือแจ้งข้อมูลเท็จ มีความผิดตาม พรบ.โรคติดต่อ 2558
ตั้งแต่ 18 เมษายน 2564 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะเปลี่ยนแปลง
1
2
3

Comments

comments