THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรีออกประกาศ ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดถึง 2 หมื่นบาท‼️

642 Views
          เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงนามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนัก ดังต่อไปนี้
          🔸️ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีหรือผู้ใดที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกต้องหรือถูกวิธีทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนักหรือที่ชุมนุมชน
          🔸️ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
          นอกจากนี้ยังประกาศขยายเวลาปิดสถานที่ชั่วคราว เช่น ผับ บาร์ นวดแผนโบราณ และอื่นๆ ที่เคยประกาศไปก่อนหน้านี้ ออกไปอีกจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

Comments

comments