THAI TIME สิงห์บุรี

กอ.รมน.สิงห์บุรี ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรม #บุกจับกุมผู้ลักลอบขุดบ่อดินโดยไม่ได้รับอนุญาต‼️

320 Views
          วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น. ชุดเคลื่อนที่เร็วศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี นำโดย นายธรินทร์ นวลฉวี ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดสิงห์บุรี โดย พ.อ.ชายธนัญชา วาจรัต รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ป้องกันจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่ทหารชุด สห. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องเรียนว่ามีการขุดตักดินเพื่อจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
1
          ผลจากการตรวจสอบพบว่า นายขจร เป็นผู้ประกอบกิจการ มีการ ขุด ตัก ดิน เพื่อจำหน่ายจริง โดยไม่ได้มีใบขออนุญาตตามกฎหมาย มีรถแบ็กโฮขนาด 93 แรงม้า พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน และรถบรรทุกดิน 10 ล้อ อีก จำนวน 5 คัน ซึ่งเข้าข่ายเป็นโรงงานตาม พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
3
          จึงมีความผิดตามข้อหา การตั้งโรงงานจำพวกที่ 3 โดยไม่ได้รับใบอนุญาต และประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 โดยไม่ได้รับใบอนุญาต ตามมาตรา 12 วรรคหนึ่งและวรรคสองของ พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี จะพิจารณาดำเนินการตามข้อกฎหมายต่อไป
2
BY : โสภิดา เผือกพันธ์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments