THAI TIME สิงห์บุรี

โควิดสิงห์บุรีวันนี้ยังสาหัส‼️ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 16 ราย เสียชีวิต 1 ราย

488 Views
          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดชองเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ว่า พบผู้ติดผู้ช่วยยืนยันรายใหม่อีก 16 ราย ดังนี้
#อำเภอเมืองสิงห์บุรี 7 ราย
🔸️รายที่ 227 เพศชาย อายุ 65 ปี ต.บางกระบือ เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 224
🔸️รายที่ 228 เพศหญิง อายุ 46 ปี ต.บางพุทรา เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 276
🔸️รายที่ 229 เพศ – อายุ 12 ปี ต.บางกระบือ เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 271
🔸️รายที่ 280 เพศหญิง อายุ 47 ปี ต.จักรสีห์ มาจากพื้นที่เสี่ยง เขตดินแดง กทม.
🔸️รายที่ 281 เพศชาย อายุ 44 ปี ต.จักรสีห์ มาจากพื้นที่เสี่ยง เขตดินแดง กทม.
🔸️รายที่ 282 เพศหญิง อายุ 56 ปี ต.บางมัญ มาจากพื้นที่เสี่ยง เขตสวนหลวง กทม.
🔸️รายที่ 283 เพศชาย อายุ 34 ปี ต.บางกระบือ พนักงานโรงงานมินิแบร์
#อำเภอค่ายบางระจัน 3 ราย
🔸️รายที่ 284 เพศหญิง อายุ 59 ปี ต.ท่าข้าม มาจากพื้นที่เสี่ยง กทม.
🔸️รายที่ 285 เพศหญิง อายุ 50 ปี ต.ท่าข้าม มาจากพื้นที่เสี่ยง ตลาดไท ปทุมธานี
🔸️รายที่ 286 เพศชาย อายุ 72 ปี ต.โพสังโฆ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง รายที่ 207
#อำเภอท่าช้าง 2 ราย
🔸️รายที่ 287 เพศชาย อายุ 35 ปี จ.บุรีรัมย์ เป็นคนงานจากแคมป์คนงานสร้างบ้าน ต.พิกุลทอง
🔸️รายที่ 288 เพศชาย อายุ 77 ปี ต.ถอนสมอ มาจากพื้นที่เสี่ยง จ.อยุธยา (เสียชีวิตแล้ว)
#อำเภอพรหมบุรี 2 ราย
🔸️รายที่ 289 เพศชาย อายุ 46 ปี ต.บ้านหม้อ มาจากพื้นที่เสี่ยง ตลาดไท ปทุมธานี
🔸️รายที่ 290 เพศชาย อายุ 50 ปี ต.ท่าข้าม มาจากพื้นที่เสี่ยง สมุทรปราการ
#อำเภออินทร์บุรี 2 ราย
🔸️รายที่ 291 เพศหญิง อายุ 55 ปี ต.โพธิ์ชัย มาจากพื้นที่เสี่ยง ตลาดไท ปทุมธานี
🔸️รายที่ 292 เพศหญิง อายุ 68 ปี ต.ชีน้ำร้าย มาจากพื้นที่เสี่ยง อยุธยา
📌📌สรุป ยอดสะสมการแพร่ระบาดระลอกเมษายน 2564 จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้ติดเชื้อแล้ว 292 ราย และเสียชีวิต 4 ราย ส่วนรายละเอียดอื่นๆ รอการเปิดเผยอย่างเป็นทางการจาก สสจ.สิงห์บุรี ต่อไป

Comments

comments