THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรีเปิดแผนรับมือโควิด คาดอีก 1-2 วัน เตียงเต็มแน่ เตรียมยกระดับศูนย์พักฟื้นฯเป็น รพ.สนามเต็มรูปแบบ‼️

732 Views
          นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยถึงมาตรการรองรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในจังหวัดสิงห์บุรีที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นว่า จากการประเมินสถานการณ์ คาดว่าในอีก 1-2 วัน เตียงที่โรงพยาบาลหลักได้จัดเอาไว้สำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด ทั้ง 6 อำเภอ คงจะเต็ม ดังนั้นทางจังหวัดจึงวางแผนรองรับสถานการณ์เอาไว้ว่า จะเพิ่มโรงพยาบาลสนามเต็มรูปแบบทั้งหมด 3 แห่ง ตามลำดับความจำเป็นดังนี้
          แผนแรก คือยกระดับศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโควิดก่อนกลับบ้าน วัดโพธิ์แก้วนพคุณ ให้เป็นโรงพยาบาลสนามเต็มรูปแบบ จำนวน 100 เตียง หมายความว่าจะต้องมีการจัดระบบการรักษาพยาบาลให้เหมือนกับโรงพยาบาลหลัก ที่มีความพร้อมทั้งแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่จำเป็นในการรักษา รวมถึงสถานที่ให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าโรงพยาบาลทั่วไป แล้วย้ายผู้ป่วยที่มาพักฟื้นไปที่ ศูนย์ฯวัดสิงห์สุทธาวาส
          แผนต่อมา หาก รพ.สนามวัดโพธิ์แก้วนพคุณ เต็มอีก ก็จะยกระดับศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโควิดก่อนกลับบ้าน วัดสิงห์สุทธาวาส ให้เป็น รพ.สนามเต็มรูปแบบเพิ่มเป็นแห่งที่สอง รองรับได้อีก 200 เตียง โดยจะปรับปรุงให้มีความพร้อมเช่นเดียวกับ รพ.สนามวัดโพธิ์แก้ว แล้วไปสร้างศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโควิดก่อนกลับบ้าน เพิ่มอีกแห่งหนึ่งที่ อุทยานแม่ลาเพื่อให้เป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการพักฟื้นรอส่งกลับบ้าน
          และแผนสุดท้าย หากสถานการณ์ยังไม่เบาบางลง ปริมาณผู้ป่วยมีสูงขึ้น ก็จะยกระดับศูนย์ฯแม่ลา ให้เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 สามารถรองรับได้อีก 80 เตียง

Comments

comments