THAI TIME สิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี ปิดบัญชีรับบริจาคเพื่อโรงพยาบาลสนาม ระบุยอดผู้มีจิตศรัทธา 2.02 ล้านบาท‼️

334 Views
          วันนี้(31 กรกฎาคม 2564) ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้นำเงินบริจาคบางส่วนมอบให้กับพระครูวิสุทธาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดสิงห์สุทธาวาส เจ้าคณะตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี และแพทย์หญิงนุชรินทร์ อักษรดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี
2
          โดยเงินที่มอบนั้น เป็นเงินที่ทางจังหวัดสิงห์บุรีเปิดบัญชีรับบริจาคเพื่อใช้ในการตั้งศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดเชื้อโควิด-19 ก่อนกลับบ้านวัดโพธิ์แก้วนพคุณ และวัดสิงห์สุทธาวาส ซึ่งเปิดรับบริจาคตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาครวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,029,027.39 บาท
4
          พร้อมกันนี้ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเร่งด่วน ดังนี้
1.จัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,350,000 บาท
2. เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดจำนวน 300 เครื่อง เป็นเงิน 165,000 บาท
3. เครื่องวัดความดันแบบพกพา จำนวน 200 เครื่องเป็นเงิน 196,000 บาท
4. เครื่องผลิตออกซิเจน 3 เครื่อง เป็นเงิน 75,000 บาท
5. มอบให้กับพระครูวิสุทธาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดสิงห์สุทธาวาส เป็นค่ามุ้งลวด สำหรับอาคารที่ใช้เป็นศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดเชื้อโควิด-19 ก่อนกลับบ้าน จำนวน 20,000 บาท
1
          รวมใช้จ่ายในสิ่งจำเป็นที่ไม่อาจรอการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบราชการได้ จำนวนรวมทั้ง 5 รายการ เป็นเงิน 1,941,861 บาท ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวใช้สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลสนามทั้ง 2 แห่ง
          ทั้งนี้ทางจังหวัดสิงห์บุรีเห็นว่า สิ่งของที่จำเป็นที่ต้องใช้ในศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดเชื้อโควิด-19 ก่อนกลับบ้านนั้น มีความเพียงพอแล้ว จึงได้ปิดบัญชีรับบริจาค
          และนำเงินที่เหลืออีกจำนวน 87,166.39 บาทมอบให้โรงพยาบาลอินทร์บุรีในฐานะที่รับผิดชอบดูแลศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดเชื้อโควิด-19 ก่อนกลับบ้านวัดสิงห์สุทธาวาส เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป
3

Comments

comments