THAI TIME สิงห์บุรี

อดีต ผอ.โรงเรียนวัดแหลมคาง “อ.สมเกียรติ ทำดี” กระโจนลงสู่สนามเลือกตั้ง ชิงตำแหน่งนายก อบต.แม่ลา‼️

512 Views
          ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีสำหรับการเลือกตั้ง สมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่จังหวัดสิงห์บุรีมีผู้สมัครหน้าใหม่ อาสาลงชิงชัย เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตัดสินใจกันเป็นจำนวนมาก
          ล่าสุด อ.สมเกียรติ ทำดี ข้าราชการเกษียณ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมคาง เปิดตัวกับผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ว่า พร้อมที่จะลงสมัครชิงตำแหน่งนายก อบต.แม่ลา อ บางระจัน จ สิงห์บุรี โดยมีแนวความคิดที่จะพัฒนาพื้นที่ตำบลแม่ลาให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน เริ่มตั้งแต่ถนนหนทาง ไฟฟ้าส่องสว่างยามค่ำคืน รวมไปถึงการพัฒนาลำแม่ลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอีกด้วย
          อ.สมเกียรติกล่าวว่า ปัญหาของตำบลแม่ลา อยู่ที่ศักยภาพในการบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน แม้ว่างบประมาณจะมีอยู่อย่างจำกัด แต่มั่นใจว่าด้วยศักยภาพ ประสบการณ์ และเครือข่ายที่ตนเองมีอยู่ จะมีส่วนช่วยในการประสานงานเพื่อระดมสรรพกำลังจากหน่วยงานต่างๆ เข้ามาร่วมพัฒนาพื้นที่ ให้ชาวตำบลแม่ลามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้
          สำหรับ อ.สมเกียรติ ทำดี ถือเป็นหนึ่งในบุคลากรทางการศึกษาที่ยอมรับกันว่ามีความสามารถมากคนหนึ่ง โดยมีประสบการณ์ด้านการบริหารโรงเรียนบ้านห้วยสามัคคี , โรงเรียนวัดน้อยนางหงส์ , โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม โรงเรียนวัดน้ำผึ้ง และโรงเรียนวัดแหลมคาง ซึ่งเป็นแห่งสุดท้ายก่อนการเกษียณอายุราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญพิเศษ เมื่อปี รวมอายุราชการยาวนานถึง 43 ปี
         โดยหลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว ยังคงคลุกคลีอยู่ชาวบ้านในฐานะจิตอาสาช่วยเหลือสังคมและชุมชนในตำบลแม่ลา ในฐานะบ้านเกิดเมืองนอนมาอย่างต่อเนื่อง และถือเป็นบุคคลที่ชาวบ้านให้การยอมรับในความเสียสละและเป็นที่เคารพนับถือมากคนหนึ่ง

Comments

comments