THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรีเร่งหาทางออก กลุ่มอาคารร้างข้างเทวาลัยพระพรหม..ถกนัดแรกยังมึนไร้ข้อสรุป

167 Views
          วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2565 จังหวัดสิงห์บุรีจัดการประชุม ขับเคลื่อนโครงการตลาดชุมชน “พระพรหมบันดาลสุข” บริเวณเทวาลัยพระพรหม เปิดประตูเมืองสิงห์บุรี โดยมีนายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี
          โดยการประชุมครั้งนี้มีประเด็นที่น่าสนใจคือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน โครงการตลาดชุมชน “พระพรหมบันดาลสุข” บริเวณเทวาลัยพระพรหม เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน ถือเป็นจุดเปิดประตูสู่เมืองสิงห์
          สำหรับบรรยากาศการประชุม ได้มีการหารือถึงแนวทางในการบริหารจัดการกลุ่มอาคารร้างข้างเทวาลัยพระพรหม 6 หลัง บนพื้นที่ 3 ไร่ 3 งาน ซึ่งขณะนี้มีบางส่วนตกอยู่ในสภาพร้าง ไม่ได้นำมาใช้งานตามวัตถุประสงค์
          ตัวแทนจากธนารักษ์จังหวัดสิงห์บุรี ได้กล่าวถึงรายละเอียดของพื้นที่ดังกล่าวต่อที่ประชุม ว่า ในส่วนของเทวาลัยพระหมแบ่งเป็นพื้นที่ออกเป็นสองส่วน โดยส่วนแรกเป็นส่วนของเทวาลัยพระพรหมและบูชาธูปเทียน เป็นที่ราชพัสดุที่อยู่ในการดูเลของวิทยาลัยเกษตร โดยมอบให้ บ.ประชารัฐรักษามัคคี ดูแล
          และในส่วนถัดไปคือ พื้นที่ 3 ไร่ 3 งาน กับอาคาร 6 หลัง ซึ่งเดิมสำนักงานพัฒนาชุมชนได้รับอนุญาตให้ใช้งานและได้งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด มาก่อสร้างอาคาร จนกระทั่งปี 2563 ได้มีมติของคณะกรรมการบริหารพระพรหมให้ส่งคืนธนารักษ์ เพื่อให้บริษัทประชารัฐฯเช่าทั้งหมด ณ ตอนนี้ส่งคืนตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว
          แต่การขอเช่า ทางบริษัทฯแจ้งขอเช่าเพียง 2 หลัง ซึ่งไม่เป็นไปตามมติ ประเด็นที่ต้องหารือกันก็คือจะดำเนินการอย่างไร กับอาคารที่เหลือจากอีก 4 หลัง หรือจะดำเนินการหาผู้เช่าใหม่ทั้งหมด 6 หลัง เพื่อเป็นไปตามมติของคณะกรรมการฯปี 2563
          ทางด้านตัวแทนจากบริษัทประชารัฐรักษามัคคีกล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความยินดีที่จะเช่าพื้นที่ 3 ไร่ 3 งาน แต่ติดปัญหาและอุปสรรคในการปรับปรุงอาคารที่เหลือ อีก 4 หลัง กรณีถ้าจะให้บ.ประชารัฐฯ ทำตามมติก็ยินดี แต่ถ้ามีทางออกที่ดีกว่านี้ก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
          ในขณะที่ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี(อบจ.) ได้กล่าวต่อที่ประชุมถึงแนวนโยบายของผู้บริหาร นำโดยนายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายก อบจ. ว่ามีความตั้งใจที่จะขอใช้พื้นที่บางส่วนของวิทยาลัยเกษตรฯ ประมาณ 10 ไร่ ก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบจ.แห่งใหม่
          ขณะเดียวกันก็สามารถใช้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่ อบจ.มีอยู่แล้ว มาบริหารจัดการกลุ่มอาคารที่เหลือเหล่านี้ โดยยังคงวัตถุประสงค์เดิมของคณะกรรมการฯ ซึ่งเบื้องต้น ทางวิทยาลัยเกษตรฯก็ไม่ขัดข้อง
          แต่หลังจากทำหนังสือขอไปยังคณะกรรมการอาชีวะศึกษาฯ ได้รับคำตอบกลับมาว่า ทางส่วนกลางมีแผนการใช้พื้นที่ดังกล่าวแล้ว ทำให้แผนการขอใช้พื้นที่ของ อบจ.ด้านหลังเทวาลัยพระพรหม ต้องชะลอออกไป และหากทาง อบจ.จะนำกลุ่มอาคารตรงนี้ มาใช้ทำสำนักงานแทนการก่อสร้างใหม่ก็จะเป็นการใช้งานผิดวัตถุประสงค์
          อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้มีการหารือเพื่อหาทางออกสำหรับปัญหาดังกล่าว แต่ยังไม่มีข้อยุติที่ชัดเจน
          และหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจบริเวณเทวาลัยพระพรหม และบริเวณกลุ่มอาคาร ทั้ง 6 หลัง โดยพบว่า มีความเสียหายหลายรายการ
          ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะรวบรวมเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป เพื่อหาข้อสรุปในการผลักดันและขับเคลื่อนโครงการตลาดชุมชน “พระพรหมบันดาลสุข” ให้สามารถเดินหน้าและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป
By : กองบรรรธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง)

Comments

comments