THAI TIME สิงห์บุรี

พ่อเมืองสิงห์บุรีแจง เหตุยอดโควิดสูง 103 ราย มาจากเคส 2 เคสใหญ่ อ.พรหมบุรี

398 Views
          นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยถึงสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดสิงห์บุรีผ่านทาง ไลน์กลุ่ม “จิตอาสาสิงห์ช่วยสิงห์” ว่า สาเหตุที่ยอดการติดเชื้อเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 มีถึง 103 ราย เนื่องจากที่ตำบลบ้านหม้อและตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก
          นายชัยชาญกล่าวต่อไปว่า ที่ ต.บ้านหม้อ มีผู้ติดเชื้อจำนวน 17 เคส เกิดจากการติดเชื้อของพนักงานโรงงานทั้งในและนอกจังหวัด แล้วแพร่เชื้อให้ผู้สัมผัสร่วมบ้าน โดยในวันนี้(17 มีนาคม 2565) จะออกเร่งรัดมาตรการการป้องกันและควบคุมโรค อ.พรหมบุรี
          ส่วนที่ ต.โรงช้าง มีจำนวน 21 เคส เกิดจากเคสนักเรียน รร.พระกุมาเยซู แบบไป-กลับ และ ประจำ โดยได้ ปิด รร.ทำ Bubble and seal และเร่งค้นหา ควบคุมผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อแล้ว
          ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ยังกล่าวอีกว่า ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้นโยบายการดูเเลประชาชน ก่อนถึงวันสงกรานต์ โดยประชาชนจะต้องทำตนเองให้ปลอดภัยจากโรค (clean up) ก่อนกลับบ้าน และเร่งฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ เพราะหนึ่งปีที่ผ่านมามีความปลอดภัยในการฉีดวัคซีนสูง
          สำหรับข้อมูลการใช้เตียงล่าสุดวันที่ 16 มีนาคม 2565 พบว่า จังหวัดสิงห์บุรี มีเตียงรองรับผู้ป่วยโควิดในโรงพยาบาล ทั้ง 5 แห่ง รวม 480 เตียง ใช้แล้ว 399 เตียง คงเหลือเตียงว่างอีก 81 เตียง

Comments

comments