THAI TIME สิงห์บุรี

จับเข่าคุย “ปัญญา บุญเรือง” นายก อบต.ทองเอน ระบุงานเร่งด่วน..ปรับปรุงถนนเข้านา / หาตลาดรับซื้อพืชผลให้เกษตรกร

349 Views
          นายปัญญา บุญเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยถึงนโยบายในการพัฒนาพื้นที่ตำบลทองเอน ว่า หลังจากเข้ามารับตำแหน่งได้ลงพื้นที่พบปะกับประชาชนตามหมู่บ้านต่างๆ เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ ปรากฏว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องการให้เร่งแก้ไขปัญหาทางด้านสาธารณูปโภค เช่น ปรับปรุงถนนที่ชำรุด รวมไปถึงระบบไฟฟ้าส่องสว่างยามค่ำคืน
          นายปัญญากล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมา อบต.ทองเอน ตกอยู่ในภาวะขาดผู้นำมานานถึง 5 ปี จะมีก็แต่นายกรักษาการ ทำให้ไม่สามารถขับเคลื่อนแผนการพัฒนาได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นแทบทุกพื้นที่จึงมีปัญหาสะสมให้แก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก โดยงานเร่งด่วนที่คณะผู้บริหารได้หารือและเห็นพ้องต้องกันก็คือ จะปรับปรุงถนนเข้านาให้กับเกษตรกรก่อนเป็นอันดับแรก
          โดยผลการสำรวจพบว่า มีถนนเข้านาถึง 26 สายที่เกษตรกรเดือดร้อนมาก ไม่สามารถขนส่งสินค้าและอุปกรณ์การเกษตรเข้าสู่พื้นที่ไร่นาของตนเองได้อย่างสะดวก โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน ซึ่งกำหยฃนดแผนงานเอาไว้ว่าจะเร่งดำเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จก่อนถึงช่วงฤดูฝนที่ถึงนี้
          ส่วนปัญหาต่อมาที่ชาวบ้านร้องเรียนเข้ามามากไม่แพ้กันก็คือ ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนหนทาง ซึ่งบางครั้งดับต่อเนื่องกันหลายวัน ดังนั้นทาง อบต.จึงกำหนดเป็นนโยบายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติว่า จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อยภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัยในยามค่ำคืน
          นายก อบต.ทองเอน ยังกล่าวอีกว่า สิ่งที่คณะผู้บริหารต้องการผลักดันให้เห็นเป็นรูปธรรมอีกประการหนึ่งก็คือ การส่งเสริมให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการสร้างอาชีพและรายได้เพิ่มเติมสู่ครัวเรือน ด้วยการจะช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชน เข้าสู่ระบบออนไลน์
          และจะสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมและมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากเบี้ยยังชีพก็คือ การส่งเสริมให้ปลูกผักสวนครัวหรือพืชผักที่ตลาดต้องการ โดยปลูกในบ้านหรือพื้นที่เท่าที่มี และเท่าที่ผู้สูงอายุพอทำได้
          หลังจากนั้นทาง อบต.จะเป็นตัวกลางในการรับซื้อและรวบรวมนำส่งขายตลาด เพื่อลดความยุ่งยาก เพราะแต่ละครัวเรือนผลผลิตไม่ได้มีปริมาณมากนัก การนำไปจำหน่ายจึงไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อบต.จึงอาสาขอเป็นผู้หาตลาดและรวบรวมไปจำหน่ายให้แทน
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง)

Comments

comments