THAI TIME อ่างทอง, ข่าวปัจจุบัน

อ่างทองอนุรักษ์การแสดงลิเกพื้นบ้าน จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชน..

Loading

            นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ทางจังหวัดนำโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทองได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดศิลปะการแสดงลิเกสู่เยาวชนขึ้น ที่วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อเ

THAI TIME อ่างทอง

วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมทำบุญย้อนยุค “หาบกระจาดใส่ของไปทำบุญ” วัดโพธิวงษ์ ต.บ้านแห

Loading

           เมื่อเวลา 7.00 น ของวันอาทิตย์ ที่ 15 เมษายน 2561 นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นายธเนศ วีระสัย ผู้อำนวยการกลุ่ม   ยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด