THAI TIME อ่างทอง, ข่าวปัจจุบัน

อ่างทองอนุรักษ์การแสดงลิเกพื้นบ้าน จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชน..

1524 Views

Loading

 

          นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ทางจังหวัดนำโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทองได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดศิลปะการแสดงลิเกสู่เยาวชนขึ้น ที่วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นการอนุรักษ์การแสดงพื้นบ้านไม่ให้สูญหาย โดยโครงการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูการแสดงลิเกให้กลับเป็นที่สนใจอีกครั้ง อีกทั้งยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างรายได้ให้กับศิลปินพื้นบ้านด้วย
          สำหรับศิลปะการแสดงลิเก ถือเป็นการแสดงพื้นบ้านที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในย่านภาคกลาง ตั้งแต่ อ่างทอง สิงห์บุรี สุพรรณบุรี ลพบุรี ชัยนาท และอุทัยธานี แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันความนิยมเริ่มลดน้อยลง จนส่งผลกระทบไปถึงรายได้ และหลายคณะต้องปิดตัวลงอันเนื่องมาจากขาดแคลนนักแสดงที่จะมาสืบทอด โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฟื้นฟูและกระตุ้นให้การแสดงพื้นบ้านกลับมาคึกคักขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
         ดังนั้นการจัดกิจกรรมถ่ายทอดศิลปะการแสดงไปสู่เยาวชนจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยไม่ให้ลิเกสูญหายไปจากสังคมไทย (ภาพ-ข้อมูล : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง)

BY : สำนักข่าว THAI TIME [ www.thaitimeonline.com ]

Comments

comments