บทบรรณาธิการ THAI TIME

ปิดจังหวัด!!..ไม่ใช่ฮีโร่โมเดล

1910 Views
          ในการประชุมมอบนโยบายไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านวีดีโอคอลครั้งล่าสุด (ครั้งที่ 34/2563) เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2563 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ในฐานะ รมต.มหาดไทย ระบุชัดเจนว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดมีอำนาจเต็มในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่ โดยให้พิจารณาหารือผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ซึ่งมีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับในระดับจังหวัด ประกอบด้วย 2 มาตรการ คือ
          “มาตรการป้องกัน” ได้แก่ 1) การแยกกักผู้ที่เข้าเกณฑ์ PUI ตั้งแต่ต้นทางเพื่อนำส่งโรงพยาพยาบาล 2) การกักกัน (Quarantine) ผู้เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง 4 ประเทศ เป็นเวลา 14 วัน 3) การคุมไว้สังเกตอาการสำหรับผู้เดินทางมาจากประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง เป็นเวลา 14 วัน และ 4) การเฝ้าระวังด้วยการ X-ray พื้นที่อย่างต่อเนื่อง
          “มาตรการลดโอกาสการแพร่ระบาด สร้างระยะห่างในสังคม (Social Distancing)” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ได้แก่ 1) การปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ที่มีคนแออัดเบียดเสียด ตามมติคณะรัฐมนตรี และ 2) การป้องกันพื้นที่ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด สถานที่ราชการ และร้านอาหาร เป็นต้น ต้องมีการควบคุม คัดกรองและทำความสะอาดตามมาตรฐานสาธารณสุข
         และพลเอก อนุพงษ์ ยังย้ำในตอนท้ายอีกว่า ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหารือร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดดำเนินมาตรการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และใช้อำนาจในการตัดสินใจเพื่อป้องกัน สกัดกั้น ควบคุม และเฝ้าระวังสาเหตุอาจทำให้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
       นั่นหมายความว่า ในยามที่ประเทศไทยเผชิญภาวะวิกฤติเช่นนี้ รัฐบาลได้มอบอำนาจการบริหารจัดการให้กับผู้ว่าฯทุกจังหวัดอย่างเต็มที่ หรือพูดง่ายๆ เข้าสู่โหมด #จังหวัดจัดการตนเอง เต็มรูปแบบ สามารถตัดสินใจดำเนินการป้องกันและกอบกู้สถานการณ์ในพื้นที่ของตนเองได้
         จึงไม่แปลก..ที่จะเห็น บุรีรัมย์ อุทัยธานี และปทุมธานี ประกาศดำเนินมาตรการ “ปิดเมือง” เพื่อใช้ยาแรงในพื้นที่ของตนเอง
         ระดับการใช้มาตรการแก้ไขปัญหาขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละท้องที่ จะให้เข้มและแรงเหมือนกันทั้งหมดไม่ได้ ซึ่งผู้ว่าฯของแต่ละจังหวัดย่อมรู้และประเมินทิศทางของพื้นที่ตนเองได้ว่าควรเข้มในระดับใด?
         ดังนั้นการสั่งปิดจังหวัด!! จึงไม่ใช่ฮีโร่ ไม่ใช่โมเดลในฝันเหมือนอย่างที่หลายฝ่ายเข้าใจและใช้เป็นเงื่อนไขในการดิสเครดิตรัฐบาล เพื่อกดดันให้มีการ #ปิดประเทศไทย!! โดยหวังผลทางการเมืองแอบแฝง!!

Comments

comments