THAI TIME สมุทรปราการ, ข่าวปัจจุบัน

วัยรุ่นจิตอาสา ต.คลองด่าน รวมตัวเก็บขยะปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

2472 Views
          อีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าชื่นชม เด็กๆ เยาวชนจิตอาสาชุมชนคลองปรก รวมตัวเก็บขยะปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม บริเวณวัดเจริญวราราม (วัดน้อย) ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
246631
246629
           จากการสอบถามข้อมูลจากตัวแทนจิตอาสา เปิดเผยว่า ขยะในบริเวณวัดเจริญวราราม มีปริมาณค่อนข้างเยอะ เพราะวัดอยู่ติดกับคลอง เวลาเกิดน้ำขึ้นน้ำลงขยะลอยมากับน้ำติดกิ่งไม้ ติดหินเกิดการสะสมเป็นจำนวนมาก จึงได้รวมตัวกับเพื่อนๆ และเด็กๆ ในชุมชนประมาน 20–30 คน ลงมือเก็บขยะ เพราะเห็นว่าวัดเป็นศาสนสถานที่สำคัญไม่ควรจะมีกองขยะมากมายถึงเพียงนี้
246632
246630
          ล่าสุดวัยรุ่นจิตอาสาเก็บขยะในบริเวณวัดไปได้ถึง 50% แล้ว เมื่อแล้วเสร็จจะทำการเก็บขยะบริเวณบ้านเรือนทั่วไป และตามริมคลองอีกด้วย โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะทำไปเรื่อยๆ ให้ชุมชนน่าอยู่มากขึ้น
246627
246636
          นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากคนในชุมชน อำนวยความสะดวกด้วยการช่วยซื้อน้ำ ถุงมือ ถุงดำ และอุปกรณ์ต่างๆ มาให้ไว้ใช้ในการเก็บขยะอีกด้วย 
By : ทานตะวัน กิจประภาสกุลวงศ์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

Comments

comments