THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวปัจจุบัน

จันทบุรีเตรียมจัดงาน “วิถีจันท์ วิถีไทย ของดีเมืองจันท์” วันผลไม้ ปี 2561

Loading

            จังหวัดจันทบุรีเตรียมจดงาน วิถีจันท์ วิถีไทย ของดีเมืองจันท์วันผลไม้ ปี 2561 ระหว่างวันที่ 19 – 27 พฤษภาคม นี้ ที่ลานหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว

THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมวิถีไทย วิถีวัง ชิมผลไม้ตามฤดูกาล เทศกาลท่องเที่ยว “วังสวนบ้านแก้ว”

Loading

               สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานเทศกาลท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว “วิถีไทย วิถีวัง สัมผัสได้ใน 1 วัน” ในระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2561 ณ