THAI TIME สิงห์บุรี

คณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี สร้างบ้านให้จิตอาสา ผู้ทำนุบำรุงศาสนา หลังที่ 2

37 Views
          เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ที่ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี พระเดชพระคุณพระพรหมกวี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 3 เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีมอบบ้านโครงการสังฆประชานุเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี มี นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
          สำหรับบ้านหลังนี้เป็นหลังที่ 2 แล้ว ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยพิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์ ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ คือ ครอบครัวของนายวิชัย ปานเล็ก ภรรยาเสียชีวิต มีบุตรรวม 2 คน หลานรวม 4 คน อาชีพเกษตรกร สมาชิกครอบครัวทุกคนมีจิตอาสา ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ช่วยเหลืองานบุญที่วัดน้อยนางหงษ์ เป็นประจำตลอดทั้งปีไม่เคยขาด
          โครงการสังฆประชานุเคราะห์ ของคณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี ถือเป็นโครงการ ตามดำริของเจ้าคณะภาค 3 ที่ได้มอบนโยบายต่อที่ประชุมคณะสงฆ์ โดยขอให้คณะสงฆ์ได้ตรวจตราดูแลพี่น้องประชาชนผู้นับถือพระพุทธศาสนาในชุมชน หมู่บ้าน ว่ามีประชาชนท่านใดมีความเดือดร้อนบ้าง
          หลังจากนั้นจึงเข้าไปให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลตามศักยภาพ หากมีประชาชนเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย ก็พิจารณาสร้างบ้านให้เป็นที่อยู่ที่อาศัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และยกระดับความเป็นอยู่ ของพี่น้องประชาชนผู้นับถือพระพุทธศาสนาให้ดีขึ้น
…………………………………
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง กทม.)

Comments

comments