THAI TIME สมุทรปราการ, THAI TIME สิงห์บุรี

อบจ.สิงห์บุรีจับมือองค์กรท้องถิ่น ผุดโครงการ “หลังฝนถนนเรียบ”

669 Views

Loading

 

          อบจ.สิงห์บุรี ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการโครงการ “หลังฝนถนนเรียบ” โดยล่าสุดนายสรกฤช เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชน พื้นที่ อบต.อินทร์บุรี เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำโครงการฯ

         สำหรับโครงการหลังฝนถนนเรียบ อบจ.จะร่วมกับทุกท้องถิ่นใน จ.สิงห์บุรี นำเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการซ่อมแซมสายทางที่ชำรุด เก็บกำจัดวัชพืช ขุดลอกและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร..ตามความต้องการของประชาชนแต่ละพื้นที่ต่อไป

Comments

comments