ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

ยอดติดไทยเชื้อพุ่งลิ่ว 155 ราย เสียชีวิต 1 ราย..มึนต่างด้าวเริ่มลด #แต่ยอดคนในประเทศกลับเพิ่ม‼️

781 Views
          วันนี้ (วันที่ 29 กันยายน 2563) นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ว่า ประเทศไทยพบจำนวน ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 155 ราย เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 134 คน ค้นหาเชิงรุกในกลุ่มแรงงานต่างด้าว 11 ราย ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศอยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 10 ราย ยืนยันยอดผู้ป่วยสะสม 6,440 ราย ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว 4,180 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย
          นายแพทย์ทวีศิลป์ กล่าวต่อว่า จากที่ประชุมศบค. ได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นแบ่งเป็น 2 แบบ 1.การติดเชื้อจากบุคคลสู่บุคคล ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือทราบว่าตนเองเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง/กิจกรรมที่เสี่ยง และไม่ทราบและไม่ระมัดระวังว่าได้สัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ
          แบบที่ 2.การติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน เกิดจากการไปร่วมกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมที่ดำเนินการถูกต้อง อาทิ งานเลี้ยง งานสังสรรค์ การประชุม ฯลฯ กิจกรรมที่ลักลอบดำเนินการ เช่น การพนัน มั่วสุรา ฯลฯ โดยยังคงใช้มาตรการเดิมในการจำแนกพื้นที่สถานการณ์แพร่ระบาดแบ่งเป็น 4 พื้นที่เสี่ยง พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง
          สำหรับในส่วนของทางกรุงเทพมหานครได้มีอัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้น มีประกาศจาสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 14) ดังนี้
🔸️ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค อาทิ สนามม้า สนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่ สนามชนโค สนามปลากัด หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด สถานบริการหรือสถานประกอบการใดที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ
🔸️สถานที่ดังต่อไปนี้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค อาทิ โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ ให้เว้นที่นั่ง และสถานที่จำหน่ายอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่น ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2563
          อย่างไรก็ตามจังหวัดอื่นๆ ต้องดูตามประกาศของในแต่ละจังหวัด แต่ขอให้ 45 จังหวัดที่มีการติดเชื้อถือปฏิบัติเข้มงวด

Comments

comments