THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรีติดกลุ่ม 4 จังหวัดสุดท้าย #ค่ายยังไม่แตก‼️

342 Views
          🔻ความรุนแรงและรวดเร็วในการแพร่เชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษ เป็นที่ประจักษ์ว่าหนักมากขนาดไหน ขอให้ดูจากสถิติที่กระทรวงสาธารณสุขรวบรวมเอาไว้ ดังต่อไปนี้
          🔻28 มีนาคม-3 เมษายน 2564 พบการแพร่ระบาด 14 จังหวัด โดยกลุ่มก้อนยังกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
          🔻4-10 เมษายน 2564 พบการแพร่ระบาดกระจายตัวออกไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ ถึง 62 จังหวัด และยังพบว่า กลุ่มก้อนไปแตกเป็นหย่อมใหญ่อยู่ตามหัวเมืองด้วย ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้
          🔻ล่าสุดจนถึง 12 เมษายน 2564 (06.00 น.) จะพบว่า มีการแพร่กระจายไปแล้วเกือบจังหวัด มีเพียง 4 จังหวัดที่ยังไม่พบการติดเชื้อรอบใหม่ ได้แก่ #สิงห์บุรี ระนอง ยะลา และสตูล

Comments

comments