THAI TIME สิงห์บุรี

ชาวสิงห์บุรีรวมตัวต้านภัยโควิด..ระดมทุนซื้ออุปกรณ์มอบโรงพยาบาล‼️

347 Views
          ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีสำหรับภาคประชาชนในการสนับสนุนภาครัฐ เพื่อสกัดกั้นการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19
1
          โดยเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 กลุ่มกีฬาเฮฮา-ฮาเฮ & รักเพื่อนรักสุขภาพ จ.สิงห์บุรี นำโดยนายสิงห์ชัย สุพรรณพงษ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 และคณะ เป็นตัวแทนส่งมอบอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ สำหรับเจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยโควิด 19 หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 3 และ ชั้น 4
2
          นอกจากนี้ยังมอบชุด PPE จำนวน 170 ชุดให้กับกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิคโรงพยาบาลสิงห์บุรี อีกด้วย
3
4

Comments

comments