THAI TIME สิงห์บุรี

ศบค.แจงแล้ว #สาเหตุสมุทรปราการยอดเสียชีวิตพุ่งสูงสุด ยืนยันเป็นยอดรวมทั้งสัปดาห์ ไม่ใช่ยอดตายวันเดียว‼️

398 Views
          นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยถึงแผนงานฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่มียอดการลงทะเบียนยังอยู่ในระดับต่ำกว่า ได้ขอความร่วมมือให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ภายในองค์กรลงทะเบียนรับวัคซีนให้เสร็จสิ้นทุกคนภายในสัปดาห์นี้
          นอกจากนี้ยังขอให้ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี (พมจ.) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ลงทะเบียนจองวัคซีนไม่ได้ ให้สามารถลงทะเบียนได้ทุกคนโดยต้องไปบริการถึงบ้านทุกครัวเรือนด้วย
          ส่วนประชาชนท่านใดไม่ประสงค์รับวัคซีน ก็ให้ลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน พร้อมกับขอความร่วมมือนายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่นทุกแห่งเร่งรัดดำเนินการด่วน ให้ศูนย์ดำรงธรรมทุกแห่งติดตามปัญหาประสานการปฏิบัติสาธารณสุขจังหวัด รายงานผลการลงทะเบียนรับวัคซีนให้ทราบทุกวันตั้งแต่วันนี้(12 พ.ค.64) ภายใน 17.00 น.

Comments

comments