THAI TIME สิงห์บุรี

ปัญหาซ้ำซาก⁉️ สส.สิงห์บุรีลงพื้นที่ ยุติศึกชาวนาแย่งน้ำทำนา‼️

495 Views
          ดูเหมือนจะกลายเป็นปัญหาโลกแตกไปเสียแล้ว กับการแย่งชิงน้ำทำนาของเกษตรกร อันเนื่องมาจากการขาดแคลนน้ำทำนา
          ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ จังหวัดสิงห์บุรี ได้เดินทางลงพื้นที่ไปยังที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักชลประทานที่ 12
1
          เพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของเกษตรการในการจัดสรรปันส่วนน้ำของชาวนาพื้นที่ จ.สิงห์บุรี โดยมีนายชิษณุพงศ์ นิลวดีพุฒิพัชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร นางอรุณี จุลเจริญ นายอำเภอค่ายบางระจัน นายอภิศักดิ์ กิติเรียงลาภ สจ.เขต 1 ค่ายบางระจัน และชาวนากว่า 50 คน เข้าร่วมรับฟัง
2
          สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น สืบเนื่องมาจากกรมชลประทานได้ปล่อยน้ำลงสู่คลองชลประทาน เพื่อให้ชาวนาได้ทำนาตามฤดูกาล แต่เนื่องจากปีนี้ประสบปัญหาน้ำมีปริมาณไม่เพียงพอ ปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเหลือให้ใช้เพียง 8% ปริมาณน้ำฝนก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้เกิดการแย่งชิงน้ำกัน
          โดยน้ำที่กรมชลประทานปล่อยมา จะไหลไปสู่พื้นที่ต่างๆจำนวน 4 พื้นที่ คือ อำเภอบางระจัน อำเภอท่าช้าง อำเภอค่ายบางระจัน และชุมชนตำบลโพสังโฆ แต่ปรากฏว่า น้ำที่ปล่อยไหลมากลับไปไม่ถึงปลายทางของแต่ละชุมชน มีการกักน้ำไว้ในพื้นที่ต้นน้ำ ทำให้เกิดการขัดแย้งกันในพื้นที่
3
          ทาง สส.โชติวุฒิจึงได้ประสาน ให้เดินเครื่องสูบน้ำคลองยายห่วง เพื่อช่วยเหลือชาวนาที่อยู่ในพื้นที่ปลายคลอง และเป็นที่ลุ่มต่ำ ถ้าทำนาล่าช้า จะเกิดปัญหาน้ำท่วมทุ่งนา รวมถึงเชิญชลประทาน และพี่น้องเกษตรกร มาเพื่อทำข้อตกลง ในการแบ่งปันน้ำกัน โดยมีผู้นำของแต่ละชุมชนเข้าร่วมหารือด้วย
4
          ในที่สุดก็ได้ข้อสรุปว่า จะปล่อยน้ำไปให้แต่ละแห่งได้ใช้น้ำทำนา เป็นเวลา 10 วัน โดยระหว่างนั้นขอความร่วมมืออย่าลักลอบ ขุด เจาะหรือทำลาย แนวกั้นน้ำ เพราะจะทำให้น้ำไหลไปไม่ถึงพื้นที่สูง โดยผู้นำชุมชน ชาวนาต่างเข้าใจและตกลงว่าทุกฝ่ายจะทำตามกฏกติกา ก่อนจะแยกย้ายกันกลับไป
5

Comments

comments