THAI TIME สิงห์บุรี

ทม.บางระจันเตรียมแผนฟื้นฟูหลังโควิดคลี่คลาย ผุดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้คนในชุมชน‼️

505 Views
          เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายวระ คำรอด นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน กล่าวกับผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำ จ. สิงห์บุรี ว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายลง ทาง ทม.บางระจัน จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อฝึกอบรมทักษะวิชาอาชีพ แก่ สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ให้สามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้ครอบครัว
4
3
          สำหรับอาชีพที่จัดฝึกอบรม มีทั้งหมด 6 ฐาน ได้แก่ การทำขนมบ้าบิ่น ขนมลืมกลืน ขนมเกสรลำเจียก ยำหัวปลีสด การเย็บกระเป๋าผ้าด้วยมือ และการทำตุ๊กตาพวงกุญแจ
1
2
          กำหนดระยะเวลาดำเนินการเอาไว้ 4 วัน แบ่งเป็น 4 รุ่น ได้แก่ รุ่น ที่ 1 ชุมชน ต.สิงห์, รุ่นที่ 2 ชุมชน ต.โพชนไก่, รุ่นที่ 3 ชุมชน ต.ไม้ดัด และ รุ่นที่ 4 อบรมที่ ต เชิงกลัด โดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากร จากวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่างาม
5
7
by : ประนอม พวานนท์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments