THAI TIME สิงห์บุรี

โควิดสิงห์บุรีวันนี้แรงตามเพื่อนบ้าน พบติดเชื้อเพิ่มอีก 10 ราย.. ส่วนใหญ่เป็นพนักงานในโรงงาน จ.ลพบุรี‼️

313 Views
          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ว่า พบยอดผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่อีก 10 ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
#อำเภอพรหมบุรี 4 ราย ได้แก่
🔸️รายแรก(176) เพศชาย อายุ 36 ปี ชาว ต.บางน้ำเชี่ยว เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยรายที่ 139 (แม่ค้า ต.บางน้ำเชี่ยว)
🔸️รายที่สอง(177) เพศชาย อายุ 6 ปี ชาว ต.บางน้ำเชี่ยว เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยรายที่ 139 (แม่ค้า ต.บางน้ำเชี่ยว)
🔸️รายที่สาม(178) เพศหญิง อายุ 23 ปี ชาว ต.บางน้ำเชี่ยว เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง กทม.
🔸️รายที่สี่(179) เพศหญิง อายุ 23 ปี ชาว ต.หัวป่า อาชีพพนักงานโรงงานใน จ.ลพบุรี
#อำเภออินทร์บุรี 3 ราย ได้แก่
🔸️รายที่ห้า(180) เพศชาย อายุ 49 ปี ชาว ต.อินทร์บุรี มาจากแคมป์คนงานสมุทรปราการ
🔸️รายที่หก(181) เพศหญิง อายุ 43 ปี ชาว ต.ประศุก อาชีพพนักงานโรงงานใน จ.ลพบุรี
🔸️รายที่เจ็ด(182) เพศชาย อายุ 46 ปี ชาว ต.ทับยา อาชีพพนักงานโรงงานใน จ.ลพบุรี
#อำเภอค่ายบางระจัน 1 ราย ได้แก่
🔸️รายที่แปด(183) เพศหญิง อายุ 22 ปี ชาว ต.หนองกระทุ่ม อาชีพพนักงานโรงงานใน จ.ลพบุรี
#อำเภอเมืองฯ 1 ราย ได้แก่
🔸️รายที่เก้า(184) เพศหญิง อายุ 23 ปี ชาว ต.บางพุทรา อาชีพพนักงานโรงงานใน จ.ลพบุรี
#อำเภอท่าช้าง 1 ราย ได้แก่
🔸️รายที่สิบ(185) เพศชาย อายุ 41 ปี ชาว ต.โพประจักษ์ อาชีพพนักงานโรงงานใน จ.ลพบุรี
สรุป ยอดสะสมระลอกเดือนเมษายน 2564 จังหวัดสิงห์บุรีมีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 185 ราย

Comments

comments