THAI TIME สิงห์บุรี

คณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี รวมเงินกัณฑ์เทศน์ สนับสนุน 6 รพ.ต้านโควิด‼️

554 Views
          วันที่ 16 ก.ค. 2564 พระครูวิธารปริยัติคุณ เจ้าอาวาสวัดแจ้งพรหมนคร เจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรี เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำ จ.สิงห์บุรี ว่า คณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี โดยพระเทพปริยัติสุธี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมพระสังฆาธิการเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ-ตำบล ทั้ง 6 แห่ง
1
          เดินทางไปมอบพัดลมให้กับพระครูวิสุทธาภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดสิงห์สุทธาวาส อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เพื่อนำไปใช้งานกับผู้ป่วย ที่รักษาหายแล้ว ก่อนกลับบ้านจำนวน 100 ตัว พร้อมทั้งได้มอบเงินให้กับ รพ.ทั้ง 6 แห่งของสิงห์บุรีจำนวนโรงพยาบาลละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 120,000 บาท
5
          พระครูวิธารปริยัติคุณ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี ให้ ปรึกษาหารือคณะสงฆ์ของจังหวัดสิงห์บุรีในเรื่องการให้การช่วยเหลือประชาชน และบริจาคเงินกับโรงพยาบาล ทั้ง 6 แห่ง ของจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19
3
          โดยที่ประชุมสงฆ์ มีมติให้พระครูวิธารปริยัติคุณ เจ้าอาวาสวัดแจ้งพรหมนคร ซึ่งเป็นประธานลงชื่อผู้เบิกจ่ายเงินในบัญชี โดยยอดเงินที่นำมาบริจาค 180,000 บาท มอบให้วัดโบสถ์ อำเภอท่าช้าง 40,000 บาท มอบให้โรงพยาบาล 6 แห่งของ จ.สิงห์บุรี แห่งละ 20,000 บาท สำหรับเงินทั้งหมดในบัญชีได้มาจากวัดในเขตปกครองนำมามอบให้ โดยได้จากเงินทำบุญกัณฑ์เทศน์ของชาวบ้านทั้งสิ้น
2
by : ประนอม พวานนท์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments