THAI TIME สิงห์บุรี

ส.ส.โชติวุฒิ จับมือกรมชลประทานเดินหน้าแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืน สร้างสถานีสูบระบบไฟฟ้า 7 แห่งรวด ประเดิมแห่งแรกแล้ว ที่ ต.หัวป่า‼️

628 Views
          นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.จังหวัดสิงห์บุรี พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ประสานความร่วมมือกับกรมชลประทาน โดยมีโครงการชลประทานสิงห์บุรี สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 12 จัดทำโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ในเขตจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและป้องกัน-บรรเทาภัยอุทกภัยในพื้นที่การเกษตรแบบยั่งยืน รวมทั้งสิ้น 7 สถานี จาก 4 อำเภอ ได้แก่
🔸️อ.พรหมบุรี จำนวน 2 แห่ง
🔸️อ.ท่าช้าง จำนวน 1 แห่ง
🔸️อ.ค่ายบางระจัน จำนวน 2 แห่ง
🔸️อ.อินทร์บุรี จำนวน 2 แห่ง
1
2
          นายโชติวุฒิกล่าวต่อไปว่า การก่อสร้างสถานีสูบน้ำจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป โดยขณะนี้ได้เริ่มก่อสร้างแห่งแรกแล้วที่ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี วงเงินงบประมาน 26,150,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 180 วัน
3
4
          ส.ส.สิงห์บุรียังกล่าวอีกว่า หลังจากก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรในบริเวณดังกล่าวได้เป็นจำนวนมาก ทั้งแก้ปัญหาภัยแล้งด้วยการสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร และยังสามารถป้องกันปัญหาอุทกภัย กรณีมีน้ำไหลหลากท่วมไร่นา ก็สามารถสูบน้ำระบายออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย
5

Comments

comments