THAI TIME สิงห์บุรี

ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัคร“สิงห์ช่วยสิงห์” ระดมคนสิงห์จิตอาสา เข้าปฏิบัติงานเสริมทีมจนท.สาธารณสุข ตาม รพ.สนาม เปิดวันแรกคนหนุ่ม-สาว แห่สมัครเพียบ‼️

274 Views
          นายวัชรินทร์ เรืองฤทธิ์กูล ผู้ประสานงาน ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร“สิงห์ช่วยสิงห์”เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดสิงห์บุรี กำลังอยู่ในช่วงที่อันตราย โดยพบว่ามีการแพร่เชื้อในหมู่พนักงานโรงงาน และกระจายไปสู่ครัวเรือนและชุมชน ส่งผลให้เริ่มขาดแคลนบุคลากรที่จะมาให้บริการตามโรงพยาบาลสนาม
          ดังนั้นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของภาครัฐรวมไปถึงบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ทุกภาคส่วนจึงได้มีการหารือกัน ทั้งภาคราชการและเอกชน เพื่อระดมจิตอาสาเข้ามาช่วยงาน โดยใช้ชื่อว่า #ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสิงห์ช่วยสิงห์ เป้าหมายเพื่อระดมคนสิงห์ ร่วมแรงร่วมใจ ต้านมหันตภัยโควิดในบ้านเราให้หมดสิ้นไปโดยเร็ว
          สำหรับโครงสร้าง ประกอบไปด้วย คณะที่ปรึกษา ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน , รองผู้ว่าราชการจังหวัด, ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี , นายอำเภอ ทั้ง 6 อำเภอ , หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน , นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี , รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี , ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี , ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทั้ง 6 อำเภอ , ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
          นอกจากนี้ยังมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลในจังหวัดสิงห์บุรี , นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี , ผู้นำศาสนา , เจ้าอาวาสทุกวัดในจังหวัดสิงห์บุรี , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , ประธาน อ.ส.ม.ทุกพื้นที่ ประธานองค์กรภาคเอกชน และสื่อสารมวลชนทุกองค์กรในจังหวัดสิงห์บุรี
🔸️ผู้ประสานงาน นายวัชรินทร์ เรืองฤทธิ์กูล
🔸️หัวหน้าทีม หมออาสา น.พ.สุขสันติ พักธรรมนัก
🔸️หัวหน้าทีม กู้ชีพอาสา สมาคมกู้ภัยจังหวัดสิงห์บุรี
🔸️หัวหน้าทีม สื่ออาสา นายสมควร ชัยบุรินทร์
🔸️หัวหน้าทีม เสบียงอาสา นางภรณี ธนาคมานุสรณ์
🔸️หัวหน้าทีม เอกชนอาสา นายวิจิตร เลิศไพบูลย์วงศ์
🔸️หัวหน้าทีม สงฆ์อาสา พระครูสุนทรพัฒนาลังการ
          นายวัชรินทร์กล่าวเพิ่มเติมว่า อาสาสมัคร“สิงห์ช่วยสิงห์” เรามีหน้าที่สนับสนุน ทั้งกำลังคน อุปกรณ์ต่างๆ เครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต้องใช้ในโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่ LQ ต่างๆ เพื่อการประสานงานที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เราพร้อมช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ตามมาตรการ D M H T T อย่างเข้มงวด
          หลังจากเปิดรับวันแรก 14 ส.ค.64 ปรากฏว่ามีผู้สมัครที่เป็นคนหนุ่ม-สาว เข้ามาจำนวนมาก ซึ่ง จนท.จะประสานเพื่อจัดคิวว่าง ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดต่างๆ ต่อไป
*** สำหรับผู้สนใจ สามารถสมัครได้ ทาง QR โค้ต ใต้คอมเม้นท์ #สิงห์ช่วยสิงห์

Comments

comments