THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรี #ลุ้นผลจัดสรรวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” ฉีดพระภิกษุ-สามเณร ทั้งจังหวัด‼️

258 Views
          นางสาวจันทิรา เคหะนาค ผอ.สนง.พระพุทธศาสนา จังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีที่ทางจังหวัดสิงห์บุรีได้ขอวัคซีนพระราชทาน ชิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อนำมาฉีดให้กับพระภิกษุและสามเณร ว่า ขณะนี้ได้สำรวจจำนวนพระภิกษุสงฆ์และสามเณรที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว พบว่ามีจำนวน 460 รูป โดยเสนอไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
          อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนว่า จะได้รับการจัดสรรมาจำนวนเท่าใด ครบทั้ง 460 รูป ตามที่เสนอไปหรือไม่ ดังนั้นจึงยังไม่สามารถระบุวันฉีดที่แน่นอนได้
          ขณะที่แพทย์หญิงสุมาลี นาถวงษ์ รองผู้อำนวยการ รพ.สิงห์บุรี กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลพร้อมที่จะดำเนินการฉีดวัคซีนพระราชทานชิโนฟาร์มให้กับพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดสิงห์บุรี แต่เนื่องจากยังไม่ได้รับวัคซีน จึงยังไม่สามารถกำหนดวันได้
          โดยทุกอย่างยังเป็นเพียงแค่แผนงาน เพื่อเตรียมความพร้อมเอาไว้เท่านั้น หากได้รับการประสานและจัดส่งวัคซีนมาถึงโรงพยาบาลเมื่อใด จึงจะประกาศกำหนดวันให้ทราบต่อไป
BY : โสภิดา เผือกพันธ์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments