THAI TIME สิงห์บุรี

บ้านข้าวหอมสิงห์บุรี ฟาร์มสเตย์ชื่อดัง กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง 1 ต.ค.นี้ หลังปิดยาวตามสถานการณ์โควิด‼️

163 Views
          เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ที่บ้านข้าวหอมสิงห์บุรี ได้จัดงาน #ไหว้สาขอขมาแม่โพสพ ในรูปแบบ new normal ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่โควิด-19 อย่างเข็มงวด โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี มาเป็นประธานการเปิดงาน พร้อมด้วยผู้แทนจาก ททท. และส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมงาน
1
2
3
          นางสายพิณ ชูเชื้อ เจ้าของและผู้ก่อตั้ง บ้านข้าวหอม ฟาร์มสเตย์สิงห์บุรี เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีการขอมาแม่โพสพ เทพีแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหาร ที่บรรพบุรุษของชาวตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ในการขอขมาก่อนการเกี่ยวข้าวทุกครั้ง
4
7
6
          นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์พร้อมทั้งสาธิตวิธีการเกี่ยวข้าวด้วยเคียวแบบโบราณอีกด้วย โดยข้าวที่เก็บเกี่ยวได้จากแปลงนาที่ใช้ในการสาธิตจะนำไปคัดแยกเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์เอาไว้สำหรับใช้เป็นแม่พันธุ์ในฤดูกาลถัดไป
          ส่วนที่เหลือจะนำไปแปรรูปเป็นข้าวสารหอมปทุม ปลอดสารเคมี นำออกจำหน่ายภายใต้แบรนด์ข้าวหอมสิงห์บุรี ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของท้องตลาด
5
8
9
          สำหรับการเปิดให้บริการในส่วนของโฮมสเตย์หรือที่พัก นายสายพิณกล่าวว่า มีกำหนดจะเปิดให้บริการอีกครั้งหลังจากภาครัฐมีมาตรการผ่อนคลายจากสถานการณ์โควิด โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดอย่างเข็มงวด เช่น
10
14
11
          ผู้เจ้าพักจะต้องได้รับวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม และเปิดรับครั้งละไม่เกิน 15 คน ที่สำคัญจะต้องจองคิวล่วงหน้าทุกราย ทางบ้านข้าวหอมจะยังไม่เปิดรับลูกค้า Walk in เพื่อความปลอดภัยของทุกคน หากมีข้อสงสัยหรือต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ 082 7240322
15
13
16

Comments

comments