THAI TIME สิงห์บุรี

เขื่อนเจ้าพระยาหันมาปล่อยน้ำเพิ่ม ล่าสุดเที่ยงวันนี้ 1,524 ลบ.ม./วิ. กรมชลฯแจงเหตุเปิดทุกบานป้องกันน้ำกัดเซาะท้ายเขื่อน‼️

291 Views
          วันที่ 21 ก.ย. 64 (เวลา 12.00 น.) นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ได้ควบคุมปริมาณน้ำให้ไหลผ่านลงสู่พื้นที่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,524 ลบ.ม./วินาที ขณะที่ปริมาณน้ำทางตอนบนบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ เวลา 12.00 น. มีน้ำไหลผ่าน 1,956 ลบ.ม./วินาที โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
1
นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
          ส่วนกรณีที่มีการเปิดบานระบายทุกช่องของเขื่อนเจ้าพระยา นั้น เป็นไปตามหลักการด้านชลศาสตร์ในการระบายน้ำ เพื่อป้องกันการกัดเซาะพื้นที่ด้านท้ายของอาคารเขื่อนเจ้าพระยา เป็นการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของเขื่อน จึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานและความมั่นคงของเขื่อนเจ้าพระยา
2
3

Comments

comments