THAI TIME สิงห์บุรี

ชาวสิงห์บุรีได้เฮ ผู้ว่าฯจับมือนายก อบจ.ปลดล็อกกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน เพิ่มโอกาสให้แม่ค้า-ลูกจ้าง..ฉีด Moderna ได้‼️

455 Views
          สืบเนื่องจาก อบจ.สิงห์บุรี ได้เข้าร่วมโครงการการจัดหาวัคซีน Moderna ของสภากาชาดไทย จำนวน 10,000 โดส โดยมีกลุ่มเป้าหมายตามที่สภากาชาดกำหนดได้แก่ กลุ่ม 1 คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ กลุ่มที่ 2 ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป กลุ่มที่ 3 บุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มที่ 4 ผู้ทำงานประจำในศูนย์เด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล ครู อาจารย์ ที่สอนหนังสือในโรงเรียน และ กลุ่มที่ 5 กลุ่มบุคคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชนตามโครงการฉีดวัคซีนของ อบจ.
          จากกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม ทางอบจ.สิงห์บุรี โดยนายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายก อบจ. ได้เข้าหารือกับนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อขอขยายกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมให้กับกลุ่มบุคคลที่ยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับวัคซีนของสภากาชาดไทย ที่ อบจ.สนับสนุนงบประมาณในการจัดหา และปรับเงื่อนไขให้กับประชาชนที่มีอาชีพที่สัมผัสประชาชน เพื่อให้มีโอกาสในการเข้าถึงวัคซีนเพิ่มขึ้นได้แก่
🔸️สูงอายุ อายุ 60 ปี ขึ้นไป
🔸️บุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครสาธารณสุข สามารถ (ฉีดเข็มที่ 3 ได้)
🔸️ผู้มีอาชีพที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและบริการ
🔸️ลูกจ้างร้านอาหาร ,พนักงานปั๊มน้ำมัน
🔸️ผู้มีอาชีพค้าขายในตลาด ,ในโรงเรียน , ร้านขายของชำ , ร้านเสริมสวย และกิจการฟิตเนส
โดยจะเปิดให้มีการจองวัคซีนทางเว็บไซต์ของ อบจ.สิงห์บุรี เร็วๆ นี้

Comments

comments