THAI TIME สิงห์บุรี

ชมรมคนรักษ์แม่ลาออกโรง #ทวงคืนความสมบูรณ์สู่สายน้ำประวัติศาสตร์ลำแม่ลา วอนภาคประชาชน-ท้องถิ่น-หน่วยงานภาครัฐ ต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง‼️

405 Views
          ผลกระทบที่เกิดจากการปล่อยให้สภาพน้ำในลำแม่ลาเน่าเสียต่อเนื่องมาเกือบ 1 เดือนเต็ม ไม่เพียงแต่จะสร้างมลพิษทางกลิ่นและทัศนียภาพที่ไม่เจริญหูเจริญตา สมกับเป็นแหล่งน้ำประวัติศาสตร์ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวมาอย่างยาวนานเท่านั้น แต่ยังหมายถึงความสูญเสียของระบบนิเวศน์และความอุดมสมบูรณ์ให้ขาดหายไป โดยเฉพาะปลาและสัตว์น้ำนานาชนิด จนยากที่จะพลิกฟื้นให้กลับคืนมาดังเดิมได้
          เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายอภิชาติ บุญมา ประธานชมรมคนรักษ์แม่ลา จังหวัดสิงห์บุรี ที่เพิ่งมารับตำแหน่งต่อจาก นายชีวะภาพ ชีวะธรรม กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาลำแม่ลาเป็นเรื่องที่มีการพูดคุยกันมานานแล้ว แต่จนถึงบัดนี้ก็ยังไม่มีแนวทางการแก้ไขที่ชัดเจน การทำงานยังคงเน้นไปที่หน่วยงานราชการเป็นหลัก ซึ่งอาจจะยังไม่เพียงพอต่อสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะในความเป็นจริงลำแม่ลาเป็นแหล่งน้ำที่มีปัญหาใหญ่และซับซ้อน จำเป็นต้องระดมสรรพกำลังจากทุกฝ่ายเข้ามาร่วมมือกันแก้ไข
          นายอภิชาติมองว่า ถึงเวลาแล้วที่ภาคประชาชนโดยเฉพาะคนที่อยู่รอบๆ ลำแม่ลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ รวมไปถึงหน่วยงานทุกฝ่าย จะต้องร่วมมือกันเข้ามาแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งที่ผ่านมาเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เช่น เมื่อเกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย ก็เปิดระบายน้ำดีให้ดันน้ำเสียออกไป แต่สิ่งที่ภาคประชาชนคนรักษ์แม่ลาอยากได้ก็คือ การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและตรงประเด็น โดยมีคนรอบๆ ลำแม่ลาเข้าไปมีส่วนร่วม
          กล่าวคือ เราทำอย่างไร ไม่ให้สภาพแวดล้อมในลำแม่ลาเปลี่ยนแปลงไป น้ำจะต้องไม่เน่าเสีย ขณะเดียวกัน ชาวบ้านที่อยู่รอบลำแม่ลาจะต้องใช้ประโยชน์จากสายน้ำแห่งนี้อย่างเต็มที่ ดังนั้นการพัฒนาจำเป็นต้องดำเนินการไปพร้อมๆ กัน ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียว
          ประธานชมรมคนรักษ์แม่ลากล่าวว่า เห็นด้วยกับแนวความคิดของนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ที่เสนอให้มีการวางแผนรักษาระดับน้ำในลำแม่ลาให้มีน้ำหล่อเลี้ยงในปริมาณที่เพียงพอต่อความเหมาะสมของระบบนิเวศน์ น้ำจะต้องไม่แห้งขอดจนกระทั่งเกิดวัชพืชที่ไม่ใช่พืชน้ำผุดขึ้นเป็นเกาะแก่ง
          พอถึงฤดูน้ำหลากก็จะเอ่อท่วมวัชพืชเหล่านี้ให้จมน้ำ และเกิดการเน่าเสีย กลายเป็นปัญหาอย่างที่เห็นกันอยู่ในขณะนี้ ซึ่งครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก หากแต่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ หากปล่อยไว้ อีกไม่นานพันธุ์ปลาชั้นดีในลำน้ำ เช่น ปลาช่อน ประเกล็ดนานาชนิด กุ้ง หอย และสัตว์น้ำอื่นๆ ก็จะสูญพันธุ์ในที่สุด
          ดังนั้นทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง และจัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่ลำแม่ลา-การ้อง และต้องมีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อฟื้นฟูให้เป็นสายน้ำของชาติ เหมือนกับบึงบรเพ็ด หรือทะเลสาบสงขลา เพื่อปูทางไปสู่การปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดในอนาคตต่อไป
          ในส่วนของชมรมฯพร้อมที่จะเป็นผู้ประสานงานระหว่างภาคประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดการบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

Comments

comments