THAI TIME สิงห์บุรี

เกษตรกรตำบลห้วยชัน ครวญประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ นาข้าวกว่า 2 พันไร่ กำลังออกรวง เริ่มยืนต้นตาย วอนหน่วยงานเร่งช่วยเหลือด่วน

235 Views
          ผู้สื่อข่าว THAI TIME ได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำนา ในตำบลห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ว่ากำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างหนัก จึงอยากวิวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง อบต.ห้วยชัน , ชลประทาน และหน่วยงานอื่นๆ ยื่นมือเข้ามาช่วยแก้ไขเป็นกรณีเร่งด่วน
          จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมีนายณรงค์ เสนาผัน ในฐานะตัวแทนเกษตรกร ต.ห้วยชัน ระบุว่า ขณะนี้ผืนนาจำนวนกว่า 2 พันไร่ รวม 10 หมู่บ้าน ทั้งสองฝั่งของลำการ้องกำลังได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากเป็นช่วงที่ต้นข้าวกำลังเริ่มตั้งท้องและบางส่วนเริ่มออกรวงบ้างแล้ว แต่ขาดน้ำเข้ามาหล่อเลี้ยง หากปล่อยทิ้งไว้ต้นข้าวจะยืนต้นตายหรือออกรวงได้ไม่เต็มที่ ผลผลิตก็จะต่ำ สร้างภาระหนี้สินให้เกษตรกรเพิ่มขึ้นด้วย
          นายณรงค์กล่าวต่อไปว่า สิ่งที่เกษตรกรทำได้ในขณะนี้ก็คือ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการยอมเสียค่าใช้จ่ายค่าจ้างสูบน้ำจากแม่น้ำน้อยในพื้นที่ ต.โพธิ์งาม อ.สรรค์บุรี จ.ชัยนาท เพื่อเข้าสู่คลองซอย
          หลังจากนั้นจึงจัดคิวจัดสรรน้ำ โดยเสียค่าใช้จ่ายกันตามขนาดของท่อสูบน้ำและระยะเวลาการสูบ กล่าวคือ ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 นิ้ว ต้องจ่ายค่าน้ำในราคา 70 บาท/ชม. และถ้าเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ต้องจ่ายค่าน้ำในราคา 80 บาท/ชม. นอกจากจะเสียค่าน้ำให้ค่าสูบในต้นทางแล้ว ยังต้องใช้เครื่องสูบน้ำของตนเองสูบเข้านาซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันอีกด้วย
          นายณรงค์ยังกล่าวอีกว่า การทำนาข้าวของชาวตำบลห้วยชัน ประสบปัญหามาโดยตลอด เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำเพียงแห่งเดียวคือลำการ้อง ซึ่งเป็นลำน้ำขนาดเล็กและตื้นเขิน ไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร โดยในช่วงระหว่างเดือน ก.ค.-ต.ค. ซึ่งเป็นช่วงฤดูทำนาปี ยังพอมีน้ำฝนให้สามารถทำนาได้ แต่ถ้าปีใดมีน้ำมากก็จะล้นลำการ้องเข้าท่วมนาข้าวเสียหาย
          แต่พอพ้นฤดูฝน เกษตรกรก็ประสบปัญหาอีก กล่าวคือ ลำการ้องไม่สามารถกักเก็บน้ำได้มากนัก ปริมาณน้ำจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในช่วงฤดูนาปรังได้ตลอดฤดู ดังนั้นจึงขอวิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น อบต.ห้วยชัน ชลประทาน และหน่วยงานอื่นๆ ยื่นมือเข้ามาช่วยแก้ไขเป็นการเร่งด่วน
          ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวเกษตรกรต้องการให้ภาครัฐจัดทำแหล่งน้ำขนาดใหญ่หรือแก้มลิง เพื่อเก็บกักน้ำเอาไว้ให้เกษตรกรใช้ได้ตลอดทั้งปี
หมายเหตุ : กองบรรณาธิการ THAI TIME จะเกาะติด การแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ในพื้นที่ ต.ห้วยชัน อย่างต่อเนื่อง..โปรดติดตาม

Comments

comments