THAI TIME สิงห์บุรี

ผญบ.เชนทร์..จัดเวทีอบรมความรู้ด้านกฏหมายให้ชาวบ้าน ม.1 ต.ทับยา

153 Views
          เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 นายเชนทร์ คนชาน ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำ จ.สิงห์บุรี ว่า วันนี้ได้ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด เรือนจำจังหวัด และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดเวทีบรรยายให้ความรู้ด้านกฏหมาย บทบาทหน้าที่และการให้ความช่วยเหลือประชาชนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน ให้ชาว ม.1 ได้รับทราบ
          สำหรับเนื้อหาในการบรรยาย ประกอบไปด้วยกฏหมายที่ควรรู้ บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม โดยผู้เข้ารับฟังส่วนใหญ่เป็นแกนนำชุมชนในหมู่บ้าน เพื่อที่จะได้นำไปถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไปยังประชาชนในหมู่บ้านหรือผู้ที่ไม่มีโอกาสเข้ามาร่วมรับฟังต่อไป
          ผญ.เชนทร์ กล่าวต่อไปว่า ตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน มีลูกบ้านเข้ามาปรึกษาเรื่องระเบียบ ข้อกฎหมาย และขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นการจัดอบรมครั้งนี้จึงถือว่ามีประโยชน์ต่อทั้งประชาชนและหน่วยงาน ที่จะมีโอกาสได้อธิบายและทำความเข้าใจ ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงภารกิจของแต่ละหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง
by : ประนอม พวานนท์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments