THAI TIME สิงห์บุรี

ผู้ว่าฯสิงห์บุรี ออกโรงจี้สอบกรณีชาวบ้านร้องเรียนข้องใจมูลค่าถุงยังชีพ อบต.ให้เสร็จภายใน 5 พ.ค.

1385 Views
           ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี รายงานว่า สืบเนื่องจากกรณีที่มีประชาชนร้องเรียนมายังศูนย์ดำรงธรรม ถึงความโปร่งใสและความเหมาะสมในการใช้งบประมาณแจกถุงยังชีพเพื่อเยียวยาผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ของ อบต.ในจังหวัดสิงห์บุรีแห่งหนึ่งนั้น
11111112
            ล่าสุดวันนี้(3 พ.ค.63) นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ค “วิถีสิงห์ สิงห์บุรี” ซึ่งเป็นเฟซบุ๊คส่วนตัวว่า..
          วิถีสิงห์ : วิถีไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ..กรณีการแจกถุงยังชีพ และประชาชนไม่พึงประสงค์อยากได้ถุงยังชีพ รวมทั้งข้อสงสัยในมูลค่าของในถุงยังชีพที่แจก จังหวัดสิงห์บุรีได้สั่งการให้อำเภอเร่งรัดสรุปสำนวนให้เสร็จโดยเร็วภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563
          และให้ท้องถิ่นจังหวัดทำหนังสือสั่งการซักซ้อมไปให้ อปท.ทุกแห่ง ให้การช่วยเหลือประชาชนให้ตรงกับความเดือดร้อนของประชาชน ในสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ประชาชนเดือดร้อน
           ทุกคนต่างมุ่งมั่นตั้งใจทำงานด้วยความเสียสละ เหนื่อยยาก อดทน เพื่อประชาชนและประเทศชาติ ผมไม่ปรารถนาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทำงานโดยไม่ยึดระเบียบแบบแผน ทำงานโดยไม่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง แก้ไขปัญหา ทำงานโดยไม่ยึดประโยชน์ส่วนรวม
           และไม่ประสงค์ให้เจ้าหน้าที่รัฐกระทำการโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ไม่โปร่งใส ขาดความรับผิดชอบ ไม่คุ้มค่า ไร้ประสิทธิภาพ หากมีการกระทำเช่นนี้ จังหวัดสิงห์บุรีจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดต่อไป
          ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่กำกับดูแลในเรื่องนี้ เร่งรัดการดำเนินการ รายงานให้ประชาชนได้รับทราบโดยเร็วด้วยแล้ว
          จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ ขอบคุณครับ (ขออนุญาตเจ้าของภาพ ขอนำภาพมาเผยแพร่เพื่อสร้างความรับรู้แก่ประชาชนด้วยครับ ขอบคุณครับ)(3 พฤษภาคม 2563)
1111111

Comments

comments