ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

ศูนย์ดำรงธรรมสิงห์บุรีทุบสถิติ ผลงาน 4 ปี แก้ข้อร้องเรียนชาวบ้านได้ถึง 97.38%

1390 Views

Loading

 

       นายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ในรอบ 4 ปีว่า ประสบความสำเร็จสูงมาก โดยมีประชาชนส่งข้อร้องเรียน-ร้องทุกข์เพื่อให้ช่วยแก้ไขปัญหาเข้ามากถึง 2,064 ราย เฉลี่ยปีละ 5,000 ราย ทางศูนย์ฯสามารถแก้ไขปัญหาจนเป็นข้อยุติได้ถึง 2,010 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.38 ซึ่งถือเป็นยุคที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายและทิศทาง รวมไปถึงบทบาทของศูนย์ดำรงธรรมได้อย่างถูกจุด จนเป็นที่ถูกใจและไว้วางใจของประชาชน
         สำหรับเรื่องที่มีการร้องเรียนเข้ามามีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนี้สิน ยาเสพติด เบาะแสอาชญากรรม ปัญหาการลักเล็กขโมยน้อย ข้อกฎหมาย การทุจริต รวมไปถึงปัญหาแชร์ลูกโซ่ ไม่เว้นแม้กระทั่งปัญหาการว่างงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจของประชาชนว่า หากเข้ามาหารือที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้ว ปัญหาข้อเดือดร้อนต่างๆ จะได้รับการแก้ไข หรืออีกนัยหนึ่งคือ สามารถเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้ ที่สำคัญบางเรื่องที่เสี่ยงอันตราย เช่น การแจ้งเบาะแสยาเสพติด ทางศูนย์ฯจะเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ ขณะเดียวกันผู้ร้องเองก็ไม่จำเป็นต้องแสดงตัวหรือลงชื่อในใบคำร้อง เพื่อความปลอดภัย
         “ท่านมีปัญหา ก็โยนภาระมาให้เราเถอะครับ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ยินดีเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาให้ท่านด้วยความเต็มใจ อึดอัดหรือติดขัดตรงไหน ขอให้แจ้งมา” นายสุทธากล่าว
          สำหรับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ สามารถโทรศัพท์แจ้งความเดือดร้อยมาได้ที่หมายเลข 1567 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยอยู่เวรรับโทรศัพท์ตลอดเวลา นอกจากนี้หากมีเหตุเร่งด่วน ทางศูนย์ฯยังมีทีมเฉพาะกิจ เป็นชุดปฏิบัติการที่บูรณาการจากหลายหน่วยงาน ทั้งทหาร ตำรวจ อปพร. และอื่นๆ เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เตรียมความพร้อมที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ กรณีเหตุฉุกเฉินอีกด้วย

BY :กองบรรณาธิการ สำนักข่าว THAI TIME [ www.thaitimeonline.com ] ข้อมูล : Mcot Singburi รายการ อสมท เพื่อชุมชน

Comments

comments