THAI TIME สิงห์บุรี

ทม.บางระจัน จัดประชุมชาวบ้าน 4 ตำบล ขอมติทำที่ทิ้งขยะ หลังอ่างทองปฏิเสธงดรับขยะตั้งแต่ปีหน้า

1435 Views
         เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายอรรถพันธ์ โมรา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนายชัยรัตน์  เรือนแก้ว ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมผู้นำชุมชนและตัวแทนชาวบ้าน ในตำบลโพชนไก่ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 76 คน เพื่อขอมติในการจัดทำสถานที่ทิ้งขยะของตนเอง แทนการนำไปทิ้งในจังหวัดอื่น

 

นายอรรถพันธ์ โมรา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
          สำหรับผลการลงมติ ปรากฏว่า เสียงส่วนใหญ่ของชาวบ้านในตำบลโพชนไก่ เห็นด้วยให้มี สถานที่กำจัดขยะในพื้นที่ ทม.บางระจัน โดยทางเทศบางจะต้องจัดประชุมในลักษณะเดียวกันนี้ อีก 3 ตำบล ได้แก่ ต.เชิงกลัด ต.ไม้ดัด และ ต.สิงห์  ให้เสร็จในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นี้ ว่าต้องการให้มีสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่ ทม. บางระจัน หรือไม่ 
         นายอรรถพันธ์ กล่าวว่า  ปัจจุบัน ทม.บางระจัน ต้องใช้ถังขยะไปตั้งตามสถานที่ เพื่อรับขยะ จำนวน 1,800 -2,000 ใบ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ ใน 4 ตำบล รวม 38 ชุมชน 5,000 กว่าครัวเรือน ซึ่งปัญหาขณะนี้คือ ทาง ทม.บางระจัน ต้องรับขยะจากตำบลใกล้เคียง ที่มาทิ้งในถังสาธารณะในเขตพื้นที่ด้วย ทำให้ปริมาณขยะในแต่ละวันมีจำนวนมาก
         สำหรับการกำจัดขยะที่ผ่านมาใช้วิธีนำขยะทั้งหมดไปกำจัดที่จังหวัดอ่างทอง ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดอ่างทองได้มีหนังสือมาว่าของดการรับกำจัดขยะ  ดังนั้นทาง ทม.บางระจันจึงจำเป็นต้องมี สถานที่กำจัดขยะเป็นของตัวเอง
         นายอรรถพันธ์ กล่าวต่อว่า สำหรับจุดที่เหมาะสมในการตั้งเป็นสถานที่กำจัดขยะนั้น อยู่ที่ หมู่ 3 ต.สิงห์ ซึ่งเป็นที่กำจัดขยะเดิม แต่ถูกยกเลิกไป มีเนื้อที่ทั้งหมด 7 ไร่ เหลือพื้นที่ 3 ไร่ กำลังปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสม หากประชาชนใน 4 ตำบลมีมติ เห็นชอบให้จัดตั้งเป็นสถานที่กำจัดขยะได้ ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนเข้าสู่ในระดับจังหวัดต่อไป
by : ประนอม พวานนท์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments