Singburi ดีจัง

อบจ.ลพบุรี สืบสาน-ถ่ายทอดความรู้ วิถีปราชญ์ชาวบ้าน

1110 Views

Loading

 

           วันที่ 6-8 สิงหาคม 2561 นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี(อบจ.) เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการสืบสานและถ่ายทอดความรู้วิถีปราชญ์ชาวบ้านประจำปี 2561 ณ โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษมาบอกเล่าคนรุ่นหลังได้สืบทอดและนำไปปฏิบัติให้คงอยู่สืบไป

           สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีระยะเวลา 3 วัน คือ วันที่ 6-8 สิงหาคม 2561 โดยในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 มีพิธีเปิดโครงการสืบสานและถ่ายทอดความรู้วิถีปราชญ์ชาวบ้าน อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนพร้อมทั้งสาธิตการขึ้นรูปตั้งไว้ให้อยู่ทรงในการสานกระเป๋า

            วันที่ 7 สิงหาคม 2561 มีการอบรมให้ความรู้ในการสานกระเป๋าให้เป็นทรง และฝึกปฏิบัติให้ความรู้เรื่องการสานพัด และตระกร้าใส่สิ่งของ และฝึกปฏิบัติการสานพัดและตระกร้าใส่สิ่งของ
            วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ฝึกปฏิบัติการสานพัด และตระกร้าใส่ของ เก็บรายละเอียดให้สวยงามในการสานกระเป๋า สานพัด และสานตระกร้าใส่สิ่งของสารพัดประโยชน์ โดยมีวิทยากรปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 3 ท่านประกอบด้วย นางอัญชลี ทรัพย์พร้อม นางสาวอารีย์ เดชฤดี และ นางสุรีย์ อิงคนินันท์ (ขอบคุณ ภาพ-ข้อมูล : อบจ.ลพบุรี)

BY : กองบรรณาธิการ แฟนเพจ Singburi Review ในเครือ สำนักข่าว THAI TIME [ www.thaitimeonline.com ]

Comments

comments