THAI TIME ลพบุรี, ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

อบจ.ลพบุรี ถ่ายทอดองค์ความรู้ วิถีปราชญ์ชาวบ้าน..สู่เยาวชน

1185 Views

Loading

 

        วันที่ 6-8 สิงหาคม 2561 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการสืบสานและถ่ายทอดความรู้วิถีปราชญ์ชาวบ้านประจำปี 2561 ณ โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษมาบอกเล่าให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดและนำไปปฏิบัติให้คงอยู่สืบไป
        สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีระยะเวลา 3 วัน คือ วันที่ 6-8 สิงหาคม 2561 มีวิทยากรปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 3 ท่านประกอบด้วย นางอัญชลี ทรัพย์พร้อม นางสาวอารีย์ เดชฤดี และ นางสุรีย์ อิงคนินันท์ (ขอบคุณ ภาพ-ข้อมูล : อบจ.ลพบุรี)

 

BY : สำนักข่าว THAI TIME  [ www.thaitimeonline.com ]

Comments

comments