Singburi ดีจัง, THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวทั่วไป

ขนส่งสิงห์บุรีเอาจริง!!! จับรถรับ-ส่งนักเรียน ทำผิดกม.!?

888 Views

Loading

 

         สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งว่า ขณะนี้ได้ออกตรวจสอบรถรับ – ส่ง นักเรียน เพื่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน โดยทุกคันจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของกรมการขนส่ง ซึ่งที่ผ่านมาได้ตั้งจุดตรวจที่บริเวณหน้าโรงเรียนสิงห์บุรี ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรีพบผู้กระทำผิด 4 ราย และที่บริเวณหน้าวัดยวด ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี พบผู้กระทำผิด 3 ราย
         สำหรับมาตรฐานความปลอดภัยรถรับ-ส่งนักเรียน ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ประกอบไปด้วย ห้ามติดฟิล์มกรองแสงที่กระจกรอบคัน , ที่นั่งผู้โดยสารต้องยึดแน่นอย่างมั่นคงแข็งแรง และต้องไม่มีพื้นที่สำหรับนักเรียนยืนในห้องโดยสารเด็ดขาด
         กรณีเป็นรถสองแถวต้องมีประตูและที่กั้นป้องกันนักเรียนตก ส่วนรถตู้ต้องจัดวางที่นั่งเป็นแถวตอนตามความกว้างของตัวรถเท่านั้นโดยต้องนำรถเข้าตรวจสอบ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ซึ่งจะได้รับอนุญาตเป็นครั้งคราว คือ ครั้งละ 1 ภาคการศึกษาเท่านั้น
        นอกจากนี้ รถรับส่งนักเรียนทุกคันที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกต้องติดแผ่นป้ายพื้นสีส้ม มีข้อความตัวอักษรสีดำว่า “รถโรงเรียน” ติดอยู่ด้านหน้าและด้านท้ายของรถให้เห็นชัดเจนมีไฟสัญญาณสีเหลืองอำพันหรือสีแดงเปิดปิดเป็นระยะติดไว้ที่ด้านหน้าและด้านท้ายของรถ เพื่อให้รถคันอื่นมองเห็นได้อย่างชัดเจน
       ส่วนผู้ที่จะทำหน้าที่ขับรถโรงเรียนต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ หรือเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ซึ่งต้องไม่เคยมีประวัติเสียหายอันเกิดจากการขับรถมาก่อน รวมถึงต้องมีผู้ควบคุมดูแลนักเรียน ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ประจำอยู่ในรถตลอดเวลาที่ใช้รับส่งนักเรียน เพื่อดูแลความปลอดภัยให้นักเรียนตลอดการรับส่ง

 

——————————————————————
BY : ภาพ-ข้อมูล : สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี และกรมการขนส่งทางบก เรียบเรียงโดยกองบรรณาธิการ แฟนเพจ Singburi Review ในเครือ สำนักข่าว THAI TIME  [ www.thaitimeonline.com ]

 

Comments

comments