ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

ระวัง สธ.เตือนแล้ว..ผู้ป่วยปกปิด Timeline โทษแรงถึงจำคุก‼️

747 Views
          นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงบทลงโทษกรณีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดปกปิด Timeline ว่า ผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ยอมปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อ เช่น สั่งให้เปิดเผยข้อมูล , กักตัว , อยู่ในพื้นที่ควบคุมเพื่อรอเตียงรักษา หรือระหว่างรอผลการตรวจหาเชื้อ หรือแม้กระทั่งรู้ผลตรวจว่าป่วยแล้วแต่ไม่ยอมมาเข้ารับการรักษา ผู้ฝ่าฝืนจะมีความผิดจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท
          อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวต่อไปว่า สาเหตุที่กำหนดโทษเอาไว้ค่อนข้างแรงเนื่องจาก ผลของการฝ่าฝืนจะทำให้เกิดการแพร่กระจายในวงกว้างและเพิ่มความรุนแรงของการแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้น โดยการให้ความร่วมมือเปิดเผยข้อมูลจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้สามารถเข้าควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
          ส่วนผู้ที่มีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูล หรือพบเห็นแล้วมีหน้าต้องแจ้งนั้น ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคฯ กำหนดเอาไว้ว่า ผู้ที่มีหน้าที่แจ้งได้แก่ เจ้าของบ้านหรือเคหะสถานนั้นๆ กรณีที่เป็นโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลผู้ที่ต้องทำหน้าที่แจ้งคือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในหน้าที่ขณะนั้น โดยจะต้องแจ้งภายใน 3 ชั่วโมง หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

Comments

comments