THAI TIME สิงห์บุรี

สั่งปิดร้านเสริมสวยแมวบิวตี้แฮร์ชั่วคราว หลังพบเป็นแหล่งแพร่ระบาดในลักษณะกลุ่มก้อน เสี่ยงแพร่กระจายสู่วงกว้าง‼️

511 Views
          นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี , ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว รายละเอียดดังนี้..
          ด้วย ทางจังหวัดสิงห์บุรีพบผู้ติดเชื้อโควิด – 19 รายใหม่ และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงภายในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ของร้านเสริมสวย “แมวบิวตี้แฮร์” เลขที่ 955 ตำบลบางพุทรา (ซอย 10) อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
          จากการติดตามและสอบสวนโรคของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปรากฏว่าเป็นการแพร่ระบาดในลักษณะกลุ่มก้อน เป็นเหตุให้มีการแพร่ระบาดในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดในครอบครัวหรืออาจจะแพร่กระจายไปยังผู้มาใช้บริการเป็นจํานวนมาก
          จังหวัดสิงห์บุรีจึงมีคำสั่งปิด ร้านเสริมสวย “แมวบิวตี้แฮร์” เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2564

Comments

comments