THAI TIME สิงห์บุรี

โควิดสิงห์บุรีวันนี้ยังไม่ลด พบติดเชื้อเพิ่ม 18 ราย อินทร์บุรี-พรหมบุรี มากสุด‼️

308 Views
          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ว่า พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่อีก 18 ราย ดังนี้
#อำเภออินทร์บุรี 6 ราย
🔸️รายที่ 329 เพศหญิง อายุ 25 ปี ชาว ต.ทับยา เป็นพนักงาน รง.ใน จ.สิงห์บุรี
🔸️รายที่ 330 เพศหญิง อายุ 45 ปี ชาว ต.ประศุก สัมผัสผู้ติดเชื้อรายที่ 219
🔸️รายที่ 331 เพศชาย อายุ 43 ปี ชาว ต.ประศุก สัมผัสผู้ติดเชื้อรายที่ 219
🔸️ รายที่ 332 เพศชาย อายุ 14 ปี ชาว ต.ประศุก สัมผัสผู้ติดเชื้อรายที่ 219
🔸️ รายที่ 333 เพศชาย อายุ 11 ปี ชาว ต.ทับยา สัมผัสผู้ติดเชื้อรายที่ 324
🔸️ รายที่ 334 เพศชาย อายุ 36 ปี ชาว ต.งิ้วราย มาจากพื้นที่เสี่ยง (อยุธยา)
#อำเภอค่ายบางระจัน 3 ราย
🔸️ รายที่ 335 เพศชาย อายุ 48 ปี ต.โพทะเล
🔸️ รายที่ 336 เพศหญิง อายุ 26 ปี ต.หนองกระทุ่ม มาจากพื้นที่เสี่ยง (กทม.)
🔸️ รายที่ 337 เพศชาย อายุ 28 ปี ต.ท่าข้าม สัมผัสผู้ติดเชื้อรายที่ 285
#อำเภอพรหมบุรี 6 ราย
🔸️ รายที่ 338 เพศหญิง อายุ 41 ปี ต.พรหมบุรี มาจากพื้นที่เสี่ยง (ปทุมธานี)
🔸️ รายที่ 339 เพศหญิง อายุ 43 ปี ต.บ้านแป้ง มาจากพื้นที่เสี่ยง (อยุธยา)
🔸️ รายที่ 340 เพศหญิง อายุ 13 ปี ต.บ้านหม้อ สัมผัสผู้ติดเชื้อรายที่ 317
🔸️ รายที่ 341 เพศหญิง อายุ 12 ปี ต.บ้านหม้อ สัมผัสผู้ติดเชื้อรายที่ 317
🔸️ รายที่ 342 เพศชาย อายุ 15 ปี ต.พระงาม สัมผัสผู้ติดเชื้อรายที่ 336
🔸️ รายที่ 343 เพศชาย อายุ 77 ปี ต.พระงาม คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ
#อำเภอบางระจัน 1 ราย
🔸️ รายที่ 344 เพศหญิง อายุ 58 ปี ต.เชิงกลัด สัมผัสผู้ติดเชื้อรายที่ 275
#อำเภอท่าช้าง 2 ราย
🔸️ รายที่ 345 เพศหญิง อายุ 42 ปี ต.วิหารขาว ตรวจก่อนส่งรักษาต่อ
🔸️ รายที่ 346 เพศชาย อายุ 36 ปี ต.ถอนสมอ มาจากพื้นที่เสี่ยง (ปทุมธานี)
📌📌 สรุประลอกเดือนเมษายน จังหวัดสิงห์บุรีมียอดผู้ติดเชื้อสะสม 346 ราย
1
2
3

Comments

comments