THAI TIME สิงห์บุรี

เปิดยอดโครงการคนสิงห์ไม่ทิ้งกัน พบนำกลับมารักษาบ้านเกิดแล้ว 87 ราย ส่วนใหญ่เป็นชาวอำเภออินทร์บุรี‼️

851 Views
          ข้อมูลจากศูนย์ประสานงาน “คนสิงห์ไม่ทิ้งกัน” รับผู้ป่วยโควิด-19 กลับบ้าน ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 พบว่า รับกลับมาเพิ่มอีก 9 ราย รวมเบ็ดเสร็จตั้งแต่เปิดโครงการมียอดสะสมทั้งสิ้น 87 ราย ในจำนวนนี้รักษาหายแล้วถึง 21 ราย และอยู่ระหว่างการรักษา 66 ราย
          นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ป่วยชาวสิงห์บุรีเดินทางกลับมาเองด้วยรถยนต์ส่วนตัว 53 ราย และให้ทางโรงพยาบาลหรือมูลนิธิฯ นำรถไปรับกลับ 34 ราย กระจายการรักษาออกไปยัง รพ.สิงห์บุรี 21 ราย รพ.อินทร์บุรี 21 ราย และ รพ.ชุมชน/ศูนย์ฟื้นฟูฯ อีก 45 ราย(อาการไม่รุนแรง)
          ศูนย์ประสานงาน คนสิงห์ไม่ทิ้งกัน” ยังเปิดเผยสถิติของกลุ่มผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการกลับมารักษายังภูมิลำเนาว่า ส่วนใหญ่เป็นชาวอำเภออินทร์บุรี 30 ราย รองลงมาเป็นชาวอำเภอเมืองฯ 22 ราย ที่เหลือกระจายไปตามอำเภอต่างๆ

Comments

comments