THAI TIME สิงห์บุรี

ผู้ว่าฯสิงห์บุรีชมชาว ต.พักทัน ดูแลพื้นที่ให้ปลอดผู้ติดเชื้อได้ดีเยี่ยม #เตรียมผลักดันให้เป็นท้องถิ่นต้นแบบ ผุดยุทธศาสตร์ชุมชนสีฟ้าปลอดโควิด‼️

412 Views
          นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยถึงกรณีที่ชาวตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน สามารถบริหารจัดการพื้นที่ทั้ง 10 หมู่บ้าน ให้เป็นเขตปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 ได้ ว่า ถือเป็นท้องถิ่นตัวอย่างที่สามารถบริหารจัดการได้จนกระทั่งไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด ซึ่งทางจังหวัดเตรียมผลักดันให้เป็นตำบลต้นแบบสู้ภัยโควิดต่อไป เพื่อให้ตำบลหรือหมู่บ้านอื่นๆ มาเรียนรู้ว่าเขาทำอย่างไรจึงปลอดโควิดได้จนถึงปัจจุบัน
          ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีกล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ทางจังหวัดมีแนวความคิดในการจัดทำยุทธศาสตร์ลดปริมาณการติดเชื้อ ด้วยการใช้ชุมชนบำบัดหรือทำให้ชุมชนเกิดเข้มแข็งในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด โดยมีขั้นตอนดังนี้
          🔸️รู้จักวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันภายในชุมชนเอง ด้วยการปลูกพืชสมุนไพร ปลูกใช้เองภายในบ้าน เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชาย หรือพืชอะไรก็ตามที่สามารถใช้ป้องกันและสร้างภูมิ เพื่อเอามากิน-ดื่ม หลักการคือกินก่อนเป็น ต้องสอน-แนะนำ มีคู่มือให้ประชาชนรู้และเข้าใจวิธีใช้
          🔸️อยากให้เอ็กซ์เรย์ทุกหมู่บ้าน ทำทะเบียนเลยว่า มีใครไปทำงานนอกจังหวัดแบบไป-กลับบ้าง จะได้ทำการกักกันตนเอง (Self-Quarantine) ให้ทุกคนต้องถือปฏิบัติในการกักตัวเอง ไม่ให้ไปติดกับคนในครอบครัว ถ้าทำที่บ้านไม่ได้อาจจะมาใช้สถานที่ Local Quarantine (LQ) ของชุมชน ที่ทางจังหวัดกำลังเร่งจัดตั้งตามท้องถิ่นต่างๆ
          นอกจากนี้จะนำกลุ่มคนเหล่านี้มาสวอปทุก 14 วัน สำหรับกลุ่มคนที่ต้องเดินทางไป-กลับ เพื่อลดความเสี่ยงในการนำเชื้อเข้ามาแพร่ในครอบครัวและชุมชนได้ในระดับหนึ่ง
          🔸️ถ้าชุมชนหรือหมู่บ้านใดปลอดจากเชื้อโควิด จะประกาศเป็นหมู่บ้าหรือชุมชนสีฟ้า ด้วยการจัดทำโครงการชุมชนสีฟ้า เพื่อแยกพื้นที่ออกเป็นสี ตามระดับความรุนแรงของการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด เช่น..
🔵️ สีฟ้า = ชุมชนปลอดเชื้อโควิด
🟢 สีเขียว = พบผู้ติดเชื้อแต่รักษาหายหมดแล้ว
🟡 สีเหลือง = พบผู้ติดเชื้อที่มีการแต่ไม่รุนแรงมากและอยู่ระหว่างการรักษา
🔴 สีแดง = พบผู้ติดเชื้ออาการรุนแรงมากและอยู่ระหว่างการรักษา
          โดยจะมีการปรับปรุงข้อมูลเป็นประจำ เพื่อปรับระดับสี ที่อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามสถานการณ์จริง ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยกระตุ้นให้คนในพื้นที่ช่วยกันระมัดระวังเพื่อให้หมู่บ้านหรือตำบลของตนเองปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
          ในกรณีที่หมู่บ้านใดมีผู้ติดเชื้อหลายๆ สี เช่น มีทั้งแดง เหลือง และเขียว ให้ยึดสีรุนแรงที่สุดคือสีแดง จัดระดับหมู่บ้านนั้นๆ

Comments

comments