THAI TIME สิงห์บุรี

นายกประยุทธ์ ตรวจความคืบหน้าผนังกั้นน้ำอินทร์บุรี ร่วมกิจกรรมข้าวรักษ์โลก..ขับรถดำนาโชว์

175 Views
          6 มกราคม 2566 : พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดสิงห์บุรี
          เมื่อเดินทางมาถึง นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังวัดโพธ์ศรี ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ประจำจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมไหว้พระนาคปรกที่มีอายุ 700 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนไปตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าพื้นที่ก่อสร้างพนังกั้นน้ำ ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี ซึ่งได้ก่อสร้างไปมาก
          ขณะที่พนังกั้นน้ำเรียบริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก จากประตูระบายน้ำบางโฉมศรี ถึงชุมชนตำบลน้ำตาล มีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 85 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน จะสามารถป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนน้ำตาล บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
          จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ข้าวรักษ์โลก” ในพื้นที่นานำร่อง โดยนายกรัฐมนตรี ได้ขับรถดำนาปลูกข้าวร่วมกับชาวนา พร้อมกับปล่อยปลากับเกษตรกร
          สำหรับโครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model เป็นผลงานของรัฐบาล ที่ต้องการให้ชาวนาทำการปฏิวัติการทำนาใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ สามารถสร้างแปลงเพาะปลูกในระบบ
          จากการส่งเสริมโครงการดังกล่าว ทำให้ได้ผลผลิตข้าวดีมีคุณภาพ ปลอดสารพิษ ดีต่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพข้าวไทยสู่เวทีโลก
          ก่อนเดินทางกลับ นายกรัฐมนตรี ยังได้ร่วมรับประทานอาหาร กับรัฐมนตรีและตัวแทนเกษตรกร โดยอาหารที่นำมาจัดเลี้ยง ซึ่งเป็นฝีมือของนางภรณี ธนาคมานุสรณ์ มารดาของนายชัยวุฒิ โดยมีเมนูอาหาร แกงหน่อไม้ไก่ ไข่พะโล้ กุนเชียงทอด และปลาช่อนแม่ลาแดดเดียว ซึ่งเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัด
…………………………..
By : ประนอม พวานนท์ (ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี)
324432681_565021585121353_62762986374923994_n
324409632_679579180322878_4447056003636325732_n
324144256_557970142892713_3143119289702300385_n

Comments

comments