THAI TIME สิงห์บุรี

สมัครด่วน..อบจ.สิงห์บุรี เปิดรับ นร.ทำงานหารายได้พิเศษช่วยครอบครัว..ช่วงปิดเทอม

81 Views
          นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า อบจ.ได้จัดทำโครงการจ้างนักเรียนทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนขึ้น เพื่อต้องการให้เด็กและเยาวชน มีรายได้ช่วงปิดเทอม สามารถช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และยังช่วยเพิ่มทักษะเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย
          นายศุภวัฒน์กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของงานที่รับผิดชอบ จะมอบให้ทำหน้าที่สำรวจ จัดเก็บข้อมูลตามภาระกิจของ อบจ.สิงห์บุรี เช่น เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการท่องเที่ยว ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น
          สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องมีสถานภาพเป็นนักเรียน ศึกษาอยู่ในสถานศึกษา อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมปลาย มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสิงห์บุรี โดยผู้สมัครจะต้องผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 40 คน โดยสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สิงห์บุรี และกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-16 มีนาคม 2566

Comments

comments