THAI TIME สิงห์บุรี

คืบหน้าอีกนิด..สิงห์บุรีขอขยายวงเงินช่วยเหลือน้ำท่วม ชดเชย 3 อำเภอ(ส่วนที่เหลือ) เผยสาเหตุช้า..งบฯไม่พอต้องขอเพิ่ม

93 Views
          ตามที่จังหวัดสิงห์บุรีได้เกิดสถานการณ์อุทกภัย ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน บ้านเรือนของประชาชน พื้นที่ทางการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ และสิ่งสาธารณประโยชน์ ทำให้ราษฎรได้รับผลกระทบ รวม 6 อำเภอ 34 ตำบล 232 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 13 ชุมชน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 21,727 หลังคาเรือน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 62,763 ราย นั้น
          ความคืบหน้าล่าสุดสำหรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ส่วนที่ยังไม่ได้จ่ายอีก 3 อำเภอ นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสิงห์บุรี มีมติรอการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และให้ขอขยายวงเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ในด้านการดำรงชีพ รวม 3 อำเภอ 5 ตำบล 23 หมู่บ้าน จำนวน 3,589 ครัวเรือน เป็นเงิน 11,853,554บาท
          เหตุผลเนื่องจากวงเงินทดรองราชการ ไม่เพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ซึ่งขณะนี้จังหวัดสิงห์บุรีอยู่ในขั้นตอนเสนอเรื่องไปที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและส่งเรื่องไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อจัดสรรเงินเพิ่มเติม โดยขั้นตอนต่อจากนี้ ทางกรมบัญชีกลางดำเนินการส่งงบประมาณมายังกรมป้องกันฯ หลังจากนั้นทางกรมป้องกันฯ ส่งมายังจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อส่งต่อให้อำเภอดำเนินการเบิกจ่ายให้กับประชาชนต่อไป
          สำหรับผู้ประสบอุทกภัยของจังหวัดสิงห์บุรี ที่ยังไม่ได้เงินช่วยเหลือด้านอุทกภัย ประกอบไปด้วย
         🔸 อำเภออินทร์บุรี (ตำบลอินทร์บุรี) จำนวนเงิน 1,391,207 บาท
         🔸 อำเภอท่าช้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 3,794,331 บาท (ตำบลถอนสมอ จำนวนเงิน 1,878,533 บาท , ตำบลพิกุลทอง จำนวนเงิน 1,915,789 บาท)
          🔸อำเภอพรหมบุรี เป็นเงินทั้งสิ้น 6,699,753 บาท (ตำบลพระงาม จำนวนเงิน 2,619,278 บาท , ตำบลบ้านหม้อ จำนวนเงิน 4,080,475 บาท)
……………………..
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง กทม.)

Comments

comments