THAI TIME สิงห์บุรี

กกต.กำหนดวันเลือกตั้ง นายก อบต.บ้านหม้อ สิงห์บุรี 19 พ.ย.66

46 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ แทน นายทวีป ผูกโพธิ์ ที่เสียชีวิต โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566
          ส่วนระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง กำหนดเอาไว้ตั้งแต่วันที่ 16-20 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ หมู่ 5 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอ พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
          สำหรับตำบลบ้านหม้อ มีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเก้าชั่ง , บ้านตาแถร , บ้านท่าตาหลวง , บ้านโคปูน , บ้านเก่า , บ้านตราชู , บ้านหนองยาว และ บ้านหม้อ
          และเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา นายคณาธิป แสงโคตร์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ประชุมซักซ้อมเตรียมการจัดเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
………………………………
BY : กษินารี ธวินวงศ์ กองบรรณาธิการ THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments